Hopp til innholdet

Vectatone krem 1% 2 G

kr 215

Pris pr. g: kr. 107.45

For behandling av munnsår

Produktinformasjon

Vectatone er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet penciklovir. Vectatone hemmer viruset i å formere seg og sørger for tidligere tilheling. Kremen er farget beige for å skjule munnsåret. Skal kun brukes på sår på lepper og rundt munnen.

Skal ikke brukes av pasienter med nedsatt immunforsvar.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt dosering

Dosering: Påføres med omtrent 2 timers intervall i våken tid av døgnet og fortsettes i 4 dager. Skal påstartes med en gang symptomer oppstår. Vask hendene før og etter påføring. Unngå å spise eller drikke rett etter påføring.

Du skal ikke bruke kremen når det har utviklet seg skorpe på munnsåret.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Vectatone dersom:

  • du er allergisk overfor penciklovir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
  • du tidligere har opplevd overfølsomhet overfor famciklovir
Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Vectatone dersom:

  • du er usikker på årsaken til munnsåret, eller dersom munnsåret blir verre eller ikke blir bedre
  • immunsystemet ditt er svekket
Kremen må ikke brukes i eller i nærheten av øynene, kjønnsorganer eller slimhinner (f.eks. munn eller nese).
Vectatone skal kun benyttes på munnsår på leppene eller rundt munnen.
Andre legemidler og Vectatone

Det er lite sannsynlig at effekten av behandlingen vil bli påvirket dersom Vectatone krem blir brukt samtidig med andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Kjøring og bruk av maskiner

Vectatone påvirker ikke din evne til å betjene et kjøretøy.
Vectatone inneholder cetostearylalkohol og propylenglykol

Dette legemidlet inneholder cetostearylalkohol som kan forårsake lokale hudreaksjoner (som f.eks. kontakteksem) og 416 mg propylenglykol i hvert gram krem. Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon.

Gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet.
Amming
Det er ukjent om virkestoffet går over i morsmelk.

Egenskaper

Navn: Vectatone Krem 1 %

Leverandør: Avia Pharma Ab

Varenummer: 478415

ATC-kode: D06BB06

Ingredienser

Virkestoff: penciklovir, penciklovir,Penciklovir, penciklovir, Penciclovir

 1 gram inneholder 10 milligram penciklovir. Andre innholdsstoffer er hvit vaselin, flytende parafin, cetostearylalkohol, propylenglykol, makrogolcetostearyleter, rød og gul jernoksid og renset vann.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Vectatone krem 1% 2 G”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.