Vilkår og betingelser

Alle kjøp via våre nettsider er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. 

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Selger er Ditt Apotek Amfi Os AS.
Adresse: Prestegardsveien 2, 5210 Os.
Epost: amfi.os@dittapotek.no
Tlf: 56 30 07 00
Org nr: 914 578 159, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Generelt
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans/hennes representant, har overtatt varen(e).

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsbekreftelsen, skal Herreapoteket.no levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Leveringstid
Leveringstidene varierer etter om varene finnes på vårt lager eller ikke. Legger du inn bestillingen din før kl 12:00, og varene finnes på lager, tilstrebes det at forsendelsen sendes innen to dager. Vanlig leveringstid er da mellom 4-7 dager. Legges bestillingen inn etter dette vil den bli sendt neste dag. For varer som ikke finnes på lager varierer tiden med 5-14 dager. Dersom du skulle ha noen spørsmål er du velkommen til å kontakte vår kundeservice. Skulle det oppstå en leveringsforsinkelse på bestillingen vil kunde bli informert om dette, og om mulig få beregnet en ny leveringstid. Hvis kunden ikke aksepterer leveringstiden, har kunde rett på å heve kjøpet. Ved forsinket levering og påfølgende opphevelse av forhåndsbetalt kjøp, er fristen for tilbakebetaling 14 dager.

Levering hjem til døren
Vi bruker PostNord eller Bring som vår samarbeidspartner når det gjelder levering av bestillinger.

Ordrene leveres inn til ditt lokale postkontor eller Post i butikk og siden forsendelsen kan inneholde legemidler må du legitimere deg ved henting. Du vil motta en hentemelding fra Posten når pakken kan hentes. Handelsvarer sendes som levering i postkasse.

Leveringsrisiko
Herreapoteket.no står for risikoen dersom varen skades eller forsvinner under transport fra vårt lager til deg. Ved eventuell retur er du selv ansvarlig for risikoen dersom varen forsvinner eller skades.

 

Foruten en fraktavgift på 69 kroner tilkommer det ingen ekstra skatter eller avgifter/toll.

Herreapoteket.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Herreapoteket.no til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Herreapoteket.no reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


Herreapoteket tilbyr betaling via kort (debet/kreditt) eller Vipps. Vi har valgt å la Stripe håndtere samtlige betalingsmåter. Her finner du Stripe sine fullstendige vilkår.

https://stripe.com/en-no/legal

NB!: Du velger betalingsmåte etter at du har fylt i din informasjon på kassasiden og trykker på «Sluttfør bestilling»-knappen. Straks bestillingen din er registrert hos oss vil du motta en ordrebekreftelse hvor du kan sjekke om bestillingen er riktig med riktige priser, styrke og produkter. Kontakt kundeservice for eventuell avbestilling, da dette ikke lenger kan utføres av deg selv. Det kan være lurt å ringe angående avbestillinger, da det er for sent og avbestille dersom ordren har status som sendt.

Herreapoteket.no tilbyr sikre kortbetalinger og oppfyller kravene for PCI-DSS (en obligatorisk datasikkerhetsstandard for å håndtere kortinformasjon, tatt fram av MasterCard og Visa). All informasjon overføres med SSL-kryptering (i uleselig form) noe som gjør at ingen tredjepart kan få tilgang til din informasjon. Betalingen er videre beskyttet av 3D Secure, en sikkerhetsstandard fra Visa. Herreapoteket.no har ikke tilgang til noen informasjon som gjelder ditt kort eller bank. Ingen ekstra avgift tilkommer ved kortbetaling.  Ved refusjoner vil beløpet være tilbakeført på din konto innen 1-5 bankdager. Ved kansellert kjøp oppheves reservasjonen innen kort tid.

Herreapoteket.no tilbyr dessverre ikke delbetaling på dette tidspunktet.

Vi reserverer oss for eventuelle prisendringer, sluttsalg, trykkfeil, feil på produktbilder og/eller feilaktig informasjon forårsaket av teknisk eller menneskelig feil. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og kjøpevillkår.

Kjøperen må gi Herreapoteket.no melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angreretten gjelder fra den dagen du mottok produktet.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angreretten gjelder IKKE ved kjøp av reseptfrie legemidler.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Herreapoteket.no uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt med Herreapoteket.no, eller om det er opplyst på forhånd at Herreapoteket.no dekker retur av varen. Herreapoteket.no tar ikke noe gebyr eller andre kostnader for for kjøperens bruk av angreretten.

Produktet må returneres i uendret tilstand for at du som kunde skal få full kreditt/refusjon. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Produkter som er forseglet av helse- eller hygiene grunner, er unntatt fra angreretten, hvis forseglingen er brutt av forbrukeren. Produkter som er berørt av dette er for eksempel, men ikke utelukkende, kontaktlinser og rengjøringsprodukter. For å hevde angreretten må du varsle oss tydelig innen 14 dager etter at du har mottatt produktet. 

Har du spørsmål rundt angrerett, eller ønsker å benytte deg av angreretten på en vare du har kjøpt fra Herreapoteket.no?

Send oss en e-post på post@herreapoteket.no

Vi trenger følgende informasjon:

  1. a) ordrenummer (finnes i bestillingsbekreftelsen)
  2. b) ditt navn og kontaktdetaljer
  3. c) navn på produktene som ønskes returnert

Returadressen som skal brukes:

Sund Apotek 
Grønebakksvegen 2 F
5382 Skogsvåg
Norge

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Herreapoteket.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til Herreapoteket.no må skje skriftlig. 

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Herreapoteket.no kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Herreapoteket.no har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Klager rettes til Herreapoteket.no innen rimelig tid. Herreapoteket.no vil alltid forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Herreapoteket.no kan dessverre ikke behandle reseptbelagte legemidler enda. Reseptbelagte legemidler kan per dags dato kun ekspederes via vårt fysiske apotek.

Vi benytter 18 års aldersgrense for alle reseptfrie legemidler. Du vil derfor bli spurt om fødselsnummer ved kjøp. Forsøk på svindel vil politianmeldes. 

Vi sender ikke kjølevarer eller reseptbelagte legemidler fra nettapoteket. Dersom du ønsker en vare som ikke er tilgjengelig på nettapoteket ber vi deg kontakte oss på e-post, telefon eller komme innom vårt fysiske apotek. 

Medlemmer i kundeklubben får eksklusive fordeler mot et månedsbeløp på kr. 59 eller 99 avhengig av hvilken pakke som velges. Beløp trekkes fra konto hver måned. Kundeklubben har ingen bindingstid.

Dersom varen skal returneres pga. kansellering av ordre fra kunde sin side vil kun kostnaden for produktene bli tilbakebetalt. Kunden må betale fraktkostnaden på kr. 59 for returen. 

Handlekurv
Skroll til toppen