, ,

Eurax krem 10% 20 G

kr 74,00

EAN: 07046260422421 Produktnummer: 42242 Kategorier: , ,
Sikker betaling
  • Vipps logo ikon.
  • Klarna logo ikon

Pris pr. g: kr. 3.70

Kløestillende krem

Produktinformasjon

Eurax er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet krotamiton og brukes av voksne og barn. Eurax har effekt fra 6-10 timer etter påsmøring. Produktet brukes for å behandle kløe som f.eks. insektsbitt osv.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering for voksne og barn over 3 år: Påsmøres kløende hudpartier 2 til 3 ganger daglig.

Dosering for barn under 3 år: Påsmøres kløende hudpartier 1 gang daglig.

Dersom du tar for mye av Eurax

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Eurax:

  • dersom du er allergisk overfor krotamiton eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6 og på slutten av avsnitt 2).

Utvis varsomhet:

  • Eurax er kun til utvortes bruk.
  • Eurax skal ikke komme i kontakt med slimhinner i munnen, øynene eller området rundt øynene, væskende sår eller akutt eksem. Vask hendene etter at du har påført Eurax. I tilfelle utilsiktet kontakt med øynene eller munnslimhinnen, skyll grundig med rennende vann.
  • Hvis det oppstår allergiske hudreaksjoner må behandlingen avbrytes.
  • Oppsøk lege dersom kløen fortsetter etter 7 dagers behandling.

Andre legemidler og Eurax

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det anbefales ikke å bruke Eurax under graviditet, spesielt ikke de første tre månedene av svangerskapet.
Mødre bør ikke bruke Eurax når de ammer med mindre behandlingen er forskrevet av lege.

Kjøring og bruk av maskiner

Eurax påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Eurax

Eurax krem inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon og cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Egenskaper

Navn: Eurax 10% krem 20g

Leverandør: STADA Nordic ApS

Varenummer: 42242

ATC-kode: D04AX

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff: Crotamiton 100 mg / 1 g krem Hjelpestoffer: Cetostearylalkohol, glyceryl monostearat, flyteednde parafin, isopropyl myristat,

Handlekurv
Eurax krem 10% 20 G
kr 74,00
Skroll til toppen