, , , ,

Nix krem 5% 30 G

kr 319,90

EAN: 07046264416426 Produktnummer: 441642 Kategorier: , , , , Stikkord: , , ,
Sikker betaling
  • Vipps logo ikon.
  • Klarna logo ikon

Pris pr. g: kr. 10.66

Til behandling av skabb og flatlus

Produktinformasjon

Nix krem er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet  permetrin. Brukes av voksne og barn over 2 år. Alle medlemmene i en husholdning bør derfor behandles samtidig. Barn under to år og eldre bør kun behandles i samråd med lege.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Du må være over 18 år for kjøp.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Kremen skal påføres om kvelden og vaskes av neste morgen. Huden skal være ren, tørr og avkjølt før behandling starter. Kremen går lett inn i huden og behøver ikke smøres på i slik mengde at den synes på huden.

Skabb:

Dosering voksne og barn over 12 år:  Inntil 1 tube

Dosering barn 5-12 år:  Inntil 1/2 tube

Dosering barn 2-5 år:  Inntil 1/4 tube

Barn under 2 år: Brukes etter avtale med legen.

Hos voksne og større barn påføres Nix krem over hele kroppen utenom hodet. Behandlingen MÅ gjentas etter en uke. Man bør vente minst én uke før en eventuell ny behandling startes, da kløen kan vare i inntil 3 uker etter en fullt virksom behandling.

For utfyllende informasjon og sjekkliste, se her.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nix

  • dersom du er allergisk overfor permetrin, andre syntetiske pyretroider eller pyretriner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nix.

  • Unngå å få preparatet i øynene. Skyll straks med vann eller fysiologisk saltvannsoppløsning om så skjer.
  • Barn under 2 år og eldre bør kun behandles på foreskrivning fra lege.
  • Hvis du vet at du er allergisk mot krysantemumer eller andre kurvblomstarter, skal du bare bruke Nix etter at du har rådført deg med legen din.
Nix krem er kun tiltenkt til bruk på huden.
Barn og eldre kan trenge hjelp av andre til korrekt innsmøring. Alle pasienter trenger hjelp eller et hjelpemiddel for å smøre ryggen.
Omsorgspersoner som bruker permetrin anbefales å bruke hansker for å redusere faren for smitte og hudirritasjon på hendene.
Behandling av eksemliknende reaksjoner med kortikosteroider skal avbrytes før behandling med Nix pga. risiko for forverring av skabbinfeksjoner.
Barn opp til 23 måneder

Ikke bruk Nix hos nyfødte og spedbarn under 2 måneder, med mindre legen din har vurdert at dette er nødvendig. Det er ikke tilstrekkelig erfaring hos spedbarn og småbarn. Behandling av barn opp til 23 måneder skal bare gis under tett medisinsk oppfølging.
Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan bruk av Nix under graviditet vurderes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandlingen med Nix skal avsluttes/avstås fra.
Kjøring og bruk av maskiner

Nix påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Nix inneholder butylhydroksytoluen og formaldehyd

Nix inneholder butylhydroksytoluen som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.
Nix inneholder formaldehyd som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

Egenskaper

Navn: Nix 5% krem 30g

Leverandør: Perrigo Norge AS

Varenummer: 441642

ATC-kode: P03AC04

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Permetrin, Middelslangkjedede triglycerider, Glycerolmonostearat, Makrogolcetyleter, Makrogolcetostearyleter, Isopropylmyristat, Ullfettalkoholer/flytende paraffin, Butylhydroxitoluen, Glycerol, Formaldehydløsning 35 %, Karbomer, Natriumhydroksid, Renset vann.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Nix krem 5% 30 G
kr 319,90
Skroll til toppen