, ,

Gem pulv t mikst 10X10 G

kr 184,90

Tomt på lager

EAN: 07046261622950 Produktnummer: 162295 Kategorier: , ,
Sikker betaling
  • Vipps logo ikon.
  • Klarna logo ikon

Pris pr. g: kr. 1.85

Elektrolyttilskudd

Produktinformasjon

Gem pulver er et reseptfritt legemiddel som inneholder glukose- og elektrolyttmikstur for å normalisere væsketap.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Doseres i henhold til pakningsvedlegget ut fra alder

De 6 første timer av behandlingen gis:
Under 5 kg: 2,5-4 dl
5-10 kg: 4-8 dl
10-15 kg: 8-12 dl
over 15 kg: 12-16 dl
Vedlikeholdsdosering pr. døgn
Under 5 kg: 4-7 dl
5-10 kg: 6-13 dl
10-15 kg: 10-20 dl
over 15 kg: 18-25 dl
Behandlingen bør vare inntil diareen opphører, dvs. vanligvis i 2-4 døgn. Annen dose i henhold til leges forskrivning.

Viktig:

Bruk alltid det angitte forhold mellom pulver og vann (3 poser til 1 liter vann). Kontakt alltid lege ved diaré over en lengre periode eller ved tvil om dosering.

Bruksanvisning

Tre poser á 10 g skal røres ut i 1 liter kokt, avkjølt vann. Smaken kan om ønskelig justeres straks før bruk ved tilsetning av en liten mengde konsentrert saft (maksimalt 10 ml/liter ferdigblandet Gem).

Dersom du tar for mye av Gem

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Gem

  • dersom du er allergisk ovenfor virkestoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse ovenfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Gem.
Det bør vises forsiktighet ved bruk hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, ødemer (væskeopphopning i kroppen), ved alvorlig tilstander som dehydrering, sjokk, nedsatt bevissthet, bevisstløshet, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Ved behandling av akutt diaré hos barn, bør lege kontaktes.
Tilførsel av væske må tilpasses den enkelte pasient. Pulveret må blandes ut med den mengde vann som er beskrevet i dette pakningsvedlegget, se avsnitt 3. Dette er viktig for å få riktig konsentrasjon på oppløsningen og unngå ytterligere forstyrrelser i saltbalansen og væsketap.

Andre legemidler og Gem

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ingen kjente interaksjoner.

Graviditet og amming

Kan brukes av gravide og ammende

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Gem påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Egenskaper

Navn: Gem pulver til mikstur 10x10g

Leverandør: Orifarm Healthcare AS

Varenummer: 162295

ATC-kode: A07CA

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

10g inneholder 0,39 g Natriumklorid, 0,50 g Kaliumklorid, 0,98 g Natriumsitrat og 8,13 g Glukose

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Skroll til toppen