, , ,

Nasonex nesespray 50mcg/dose 60 DOSER

kr 179,90

EAN: 07046260529922 Produktnummer: 52992 Kategorier: , , , Stikkord: , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. dose: kr. 2.99

Nesespray mot allergiske plager

Produktinformasjon

Nasonex er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet mometasonfuroat og brukes av voksne over 18 år. Nasonex brukes til behandling av symptomer ved sesongbetonte allergiske plager i nesen. Det kan ta flere dager før full effekt oppnås.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av hvert virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig. Når plagene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig.

Forberedelse av nesesprayen før bruk

Nasonex nesespray har en plasthette som beskytter neseapplikatoren og holder den ren. Husk å ta av denne før bruk og sette den på igjen etter bruk.
Før en ny sprayflaske tas i bruk, skal du trykke på pumpen ca. 10 ganger ut i tomme luften til dusjen er jevn:

 1. Rist flasken forsiktig.
 2. Plasser pekefinger og langfinger på hver side av neseapplikatoren og tommelen på undersiden av flasken. Ikke stikk spisse gjenstander inn i neseapplikatoren.
 3. Hold flasken med neseapplikatoren vendt fra deg og press fingrene ned for å trykke på pumpen 10 ganger til sprayen er jevn.

Dersom spraypumpen ikke har vært brukt på 14 dager eller mer, er det nødvendig med 2 trykk for igjen å få en jevn spray.

Ved normal dosering, 2 spray i hvert nesebor 1 gang daglig, skal en flaske holde til 15 dagers behandling.

Hvordan du bruker nesesprayen

1. Rist flasken forsiktig og ta av plasthetten. (Figur 1)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 1
2. Puss nesen forsiktig.
3. Lukk ett nesebor og sett neseapplikatoren opp i det andre neseboret som vist. (Figur 2) Bøy hodet litt forover og hold flasken rett opp.
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 2
4. Pust forsiktig eller sakte gjennom nesen. Når du puster inn, spray en fin dusj inn i nesen ved å trykke ned EN GANG med fingrene dine.
5. Pust ut gjennom munnen. Gjenta trinn 4 for å inhalere en andre gang i samme nesebor hvis aktuelt.
6. Fjern neseapplikatoren fra neseboret og pust ut gjennom munnen.
7. Gjenta trinn 3 til 6 for det andre neseboret. (Figur 3)
Mangler tekstalternativ for bilde
Figur 3
Etter å ha brukt sprayen, tørker du forsiktig av applikatoren med en ren klut eller papir og setter på plasthetten.
Rengjøring av nesesprayen
 • Det er viktig at du rengjør flaskens neseapplikator regelmessig for at nesesprayen din skal fungere optimalt.
 • Ta av plasthetten og dra flaskens hvite neseapplikator forsiktig av.
 • Vask applikatoren og plasthetten i varmt vann, og skyll godt under rennende vann.
 • Ikke rengjør tuppen ved å stikke nåler eller andre spisse gjenstander i neseapplikatoren, da dette kan skade applikatoren og forårsake feil dosering.
 • La plasthetten og applikatoren tørke på et varmt sted.
 • Sett på plass neseapplikatoren og deretter plasthetten.
 • Trykk 2 ganger for å få jevn spray, før du bruker nesesprayen igjen.
Dersom du tar for mye av Nasonex

Kontakt legen din dersom du har fått i deg for mye legemiddel ved et uhell.
Langvarig bruk eller høye doser kan i sjeldne tilfeller påvirke noen av hormonene dine. Hos barn kan vekst og utvikling påvirkes.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du bør bare bruke så mye som legen din anbefaler. Bruk av større eller mindre doser kan forverre symptomene dine.
Dersom du har glemt å ta Nasonex

Dersom du glemmer å ta medisinen bør du ta den så snart som mulig. Ta neste dose til vanlig tid. Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Nasonex

Hos noen pasienter vil Nasonex begynne å lindre symptomene 12 timer etter første dose. Full effekt av behandlingen vil imidlertid ikke oppnås før etter to dager. Det er viktig at du bruker nesesprayen jevnlig. Ikke stopp behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen har gitt beskjed om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nasonex

 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du har en ubehandlet infeksjon i nesen (f.eks. herpes). Infeksjonen kan forverres dersom du bruker Nasonex. Vent til infeksjonen er over før du bruker Nasonex nesespray.
 • dersom du nylig har operert eller skadet nesen. Du bør ikke bruke nesesprayen før nesen er leget.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Nasonex

 • dersom du har eller har hatt tuberkulose.
 • dersom du har en eller annen infeksjon.
 • dersom du tar andre kortikosteroider, enten via munnen eller som injeksjon.
 • dersom du har cystisk fibrose.
Mens du bruker Nasonex, snakk med legen din
 • dersom ditt immunsystem er svekket (dersom du har problemer med å bekjempe infeksjoner) og du kommer i kontakt med noen som har meslinger eller vannkopper. Du bør unngå å komme i kontakt med noen som har disse infeksjonene.
 • dersom du har en infeksjon i nesen eller halsen.
 • dersom du har brukt dette legemidlet sammenhengende i 3 måneder.
 • dersom du har vedvarende irritasjon i nesen eller halsen.
Ved bruk av nesespray som inneholder kortikosteroid, vil små mengder av legemidlet tas opp i kroppen. Dersom du bruker høye doser over en lengre periode, kan du få bivirkninger som oppstår andre steder enn i nesen.
Dersom du i tillegg har øyeplager, som kløe eller irritasjon, kan legen din anbefale deg å bruke andre legemidler sammen med Nasonex.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn og ungdom

Nasonex skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten samråd med lege.
Andre legemidler og Nasonex

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Dersom du bruker andre kortikosteroider mot allergi, enten via munnen eller som injeksjon, kan det hende at legen anbefaler at du slutter å ta disse når du begynner med Nasonex. Noen merker bivirkninger når de slutter med kortikosteroider som tas gjennom munnen eller som injeksjon.
Eksempler på slike bivirkninger er ledd- eller muskelsmerter, slapphet og depresjon. Du kan også utvikle andre allergier, som kløe, rennende øyne eller flekker med rød, kløende hud. Dersom du utvikler noen av disse bivirkningene, bør du oppsøke legen din.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Nasonex og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Graviditet og amming

Det er ingen eller begrenset informasjon på bruk av Nasonex hos gravide kvinner. Det er ukjent om mometasonfuroat blir skilt ut i morsmelk.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke kjent om Nasonex påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nasonex inneholder benzalkoniumklorid

Benzalkoniumklorid kan forårsake irritasjon og hevelser på innsiden av nesen, spesielt ved langvarig bruk.

Egenskaper

Navn: Nasonex 50mcg/dose nesespray 60doser

Leverandør: Bayer AS

Varenummer: 52992

ATC-kode: R01AD09

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er mometasonfuroat. Hver spray inneholder 50 mikrogram mometasonfuroat som monohydrat. Andre innholdsstoffer er dispersibel cellulose (mikrokrystallinsk cellulose og karmellosenatrium), glyserol, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, renset vann. Dette legemidlet inneholder 0,02 mg benzalkoniumklorid i hver spray.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Nasonex nesespray 50mcg/dose 60 DOSER
kr 179,90
Skroll til toppen