, , ,

Nicorette Tyggegummi 2mg Fruitmint 30 ENPAC

kr 59,00

Nicorette tyggegummi 2mg fruitmint er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år i en praktisk forpakning.

EAN: 7046260327054 Produktnummer: 32705 Kategorier: , , , Stikkord: , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 1.97

Produktinformasjon

Nicorette tyggegummi 2mg fruitmint er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år i en praktisk forpakning.

2 milligram tyggegummi passer til deg som har røyket færre enn 20 sigaretter per dag, eller som anser deg selv som lavt til moderat nikotinavhengig.

Nicorette inneholder nikotin. Ved tygging skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Effekten av Nicorette kommer ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans.

Innholdet av nikotin gir en spesiell smak. Du kan trenge 2 – 3 dager for å venne deg til denne smaken.

Samtidig inntak av syreholdige drikker, for eksempel kaffe, cola eller fruktjuice kan nedsette absorbsjonen av nikotin fra munnhulen. Inntak av slike drikker bør unngås de siste 15 minuttene før tygging.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: Les pakningsvedlegg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
2 mg tyggegummi: Kan brukes alene eller i kombinasjon med Nicorette depotplaster.
4 mg tyggegummi: Brukes alene.
Nicorette tyggegummi benyttes når du vanligvis vil røyke en sigarett, eller hvis røykesug oppstår. Tilstrekkelig antall tyggegummier bør benyttes hver dag. Hvis du vil øke sjansene dine i å lykkes med røykesluttforsøket, er det viktig at du ikke tar for få tyggegummier samt at du bør bruke Nicorette lenge nok slik at du unngår tilbakefall av røykingen. Doseringen er individuell og baseres på den enkelte røykers nikotinavhengighet. Det er også viktig at du er motivert for å slutte å røyke.

Behandling med tyggegummi alene

Doseringen er individuell. Tyggegummien tygges langsomt etter behov. Det er i de fleste tilfellene tilstrekkelig med 8-12 tyggegummi daglig, uansett styrke. Bruk ikke flere enn 24 tyggegummier daglig.
Velg styrken på tyggegummien ut fra hvor nikotinavhengig du er. Dersom du røyker mer enn 20 sigaretter pr. dag eller anser deg for å være sterkt nikotinavhengig, anbefales det å begynne med 4 mg. Styrken 2 mg kan være startdose eller nedtrappingsdose.
Røykeavvenning
Ved røykeavvenning skal du ikke røyke og bruke Nicorette samtidig. Behandlingsvarigheten er individuell. Vanligvis vil det være nødvendig med minst 3 måneders behandling. Etter 3 måneder skal du gradvis redusere antall tyggegummier som brukes per dag. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier per dag. Lengre behandlingstid enn 1 år anbefales ikke. I visse tilfeller kan lengre behandlingstid være nødvendig for ikke å begynne å røyke igjen. Gjenværende tyggegummier bør spares da trang til røyking kan oppstå brått igjen.
Røykereduksjon
For å redusere røykingen så mye som mulig brukes Nicorette mellom røykeperioder for å forlenge røykfrie intervaller. Dersom du ikke har oppnådd å redusere antall sigaretter per dag etter 6 uker, må du søke profesjonell rådgivning. Forsøk på å slutte å røyke bør gjøres så snart du føler deg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter oppstart av behandlingen. Om du ikke gjør et alvorlig forsøk på å slutte innen det er gått 9 måneder etter behandlingsoppstart, må du søke profesjonell hjelp. Lengre behandlingstid enn 1 år anbefales ikke. I visse tilfeller kan lengre behandlingstid være nødvendig for ikke å begynne å røyke igjen. Gjenværende tyggegummier bør spares da trang til røyking kan oppstå brått igjen.

Behandling med Nicorette 2 mg tyggegummi i kombinasjon med Nicorette depotplaster

Hvis du har mislykkes med behandling med tyggegummi alene eller du ønsker å redusere den daglige bruk av tyggegummi pga. lokale bivirkninger, kan du bruke Nicorette depotplaster sammen med tyggegummi 2 mg for å lindre røykesuget.
Les nøye gjennom bruksanvisning for Nicorette depotplaster som følger med den pakningen før bruk.
Innledende kombinasjonsbehandling
Ett plaster daglig av styrken 25 mg/16 timer i 8 uker. Plasteret settes på om morgenen og tas av ved sengetid.
Bruk Nicorette 2 mg tyggegummi sammen med Nicorette depotplaster etter følgende anbefalt dosering:
Anbefalt dose er minimum 4 tyggegummier (2 mg) om dagen, og i de fleste tilfeller er 5-6 tyggegummi pr. dag tilstrekkelig i tillegg til plaster. Bruk ikke mer enn 24 tyggegummi pr. dag.
Etter 8 uker med kombinasjonsbehandling, reduseres dosen gradvis etter ett av de følgende to alternativ:
Nedtrapping – alternativ 1
Etter de første 8 behandlingsukene går du over til Nicorette depotplaster med lavere styrke:
Ett plaster daglig av styrken 15 mg/16 timer i 2 uker, deretter ett plaster daglig av styrken 10 mg/16 timer i 2 uker.
Bruk samtidig like mange 2 mg tyggegummier som ved begynnelsen av behandlingen.
Reduser deretter gradvis antall tyggegummier. Bruk ikke tyggegummier i mer enn totalt 1 år fra behandlingsstart.
Nedtrapping – alternativ 2
Slutt helt med å bruke plaster etter de første 8 behandlingsukene. Reduser gradvis antall 2 mg tyggegummier. Bruk ikke tyggegummier i mer enn 1 år fra behandlingsstart.
Kombinasjonsbehandlingens forløp er tydeliggjort i tabellen under.
 

KOMBINASJONSBEHANDLING

 

 

Innledende behandling

 

 

Tidsperiode

 

 

Plaster

 

 

Tyggegummi 2 mg

 

 

De første 8 uker

 

 

1 plaster daglig av styrken 25 mg/16 timer

 

 

Etter behov. Anbefalt 5-6 tyggegummier daglig, men ikke mer enn 24 tyggegummi daglig.

 

 

Nedtrapping – alternativ 1

 

 

De neste 2 uker

 

 

1 plaster daglig av styrken 15 mg/16 timer

 

 

Fortsett å bruke tyggegummi etter behov, men ikke mer enn 24 tyggegummi daglig.

 

 

De påfølgende 2 uker

 

 

1 plaster daglig av styrken 10 mg/16 timer

 

 

Fortsett å bruke tyggegummi etter behov, men ikke mer enn 24 tyggegummi daglig.

 

 

Total behandlingstid:
ikke mer enn 1 år

 

 

 

 

Trapp gradvis ned på antall tyggegummier frem til fullstendig avvenning.

 

 

Nedtrapping – alternativ 2

 

 

Total behandlingstid:
ikke mer enn 1 år

 

 

 

 

Trapp gradvis ned på antall tyggegummier frem til fullstendig avvenning.

 

Bruksanvisning tyggegummi
Det er viktig med riktig tyggeteknikk. Nicorette skal tygges svært langsomt (10-15 ganger) med pauser (av ca. 1 minutt) hvor tyggegummien får hvile mellom kinnet og gummen før du fortsetter tyggingen.
Slik tygges Nicorette:
Tygg langsomt og gjenta rutinen når smaken blir for sterk. Etter ca. 30 minutter er nikotinen tygget ut. Tyggegummien skal ikke svelges.

Dersom du tar for mye av Nicorette

Ved svelging utløses nikotin langsom og ufullstendig, slik at forgiftningsfaren er liten. Symptomer på for høy dose nikotin kan være blekhet, svette, kvalme, svimmelhet, diaré og hodepine. Stopp bruk av tyggegummi i slike tilfeller og fjern plasteret ved samtidig bruk av plasteret.
Nikotindoser som tolereres av røykere under behandling kan gi alvorlige forgiftningssymptomer hos barn, og kan være dødelige. Mistanke om nikotinforgiftning hos barn krever øyeblikkelig hjelp og behandles umiddelbart. Produkter som inneholder nikotin bør ikke oppbevares slik at de kan håndteres eller inntas av barn.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nicorette

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Snakk med lege eller apotek før du bruker Nicorette dersom du har noen av følgende sykdommer:

 • nylig har hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • moderat eller alvorlig leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår
 • betennelse i spiserøret
Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.
Tyggegummien kan i sjeldne tilfeller sette seg fast i tannproteser og forårsake skade på disse.
Nicorette inneholder nikotin og kan derfor være forbundet med en viss tilvenningsfare, men er både mindre skadelig og lettere å avslutte enn røykeavhengighet.

Barn og ungdom

Nicorette tyggegummi skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten anbefaling av helsepersonell.

Andre legemidler og Nicorette

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:

 • teofyllin for behandling av astma
 • takrin for Alzheimers sykdom
 • klozapin for schizofreni
 • ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Røyking hos både kvinner og menn kan medføre problemer med å bli gravid. Det er veldig viktig å slutte å røyke når du er gravid fordi det kan føre til redusert vekst av fosteret, en for tidlig fødsel (prematur) eller dødfødsel. Det er best om du kan slutte å røyke uten bruk av medisiner som inneholder nikotin. Hvis du ikke klarer dette, bør Nicorette kun brukes etter avtale med helsepersonell som følger deg opp under graviditeten, din lege eller en lege som er spesialisert til å hjelpe de som ønsker å slutte å røyke.
Nicorette bør unngås ved amming siden nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Hvis legen har anbefalt deg å benytte Nicorette bør tyggegummien brukes rett etter amming, og ikke i løpet av de siste 2 timer før amming.
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.

Kjøring og bruk av maskiner

Preparatet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Nicorette Fruitmint inneholder

 • xylitol som kan ha en avførende effekt. Energimengde 2,4 kcal/g xylitol.
 • butylhydroksytoluen (E321) som kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.
 • natrium: Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tyggegummi, og er så godt som “natriumfritt”.

Egenskaper

Navn: Nicorette 2mg tyggegummi fruitmint 30stk

Leverandør: J&J Consumer, a div of Janssen-Cilag AS

Varenummer: 32705

ATC-kode: N07BA01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff: nikotin Hjelpestoffer: Tyggegummibase, xylitol, peppermynteolje, natriumkarbonat (vannfri), natriumhydrogenkarbonat, acesulfamkalium, levomentol, magnesiumoksid (lett), tuttifruttismak, hypromellose, sukralose, polysorbat 80, akasiagummi, titandioksid, karnaubavoks

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Handlekurv
Nicorette tyggegummi 2mg fruitmintNicorette Tyggegummi 2mg Fruitmint 30 ENPAC
kr 59,00
Skroll til toppen