, , , ,

Pinex 500 mg granulat jordbær 10 stk

kr 54,00

EAN: 7046265133360 Produktnummer: 513336 Kategorier: , , , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 5.40

Produktinformasjon

Pinex granulat i doseposer er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol. Paracetamol har en smertestillende og febernedsettende effekt. Med smak av jordbær.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering barn 8-12 år (26-40 kg): 500 mg paracetamol (1 dosepose) inntil 3 ganger daglig (maks 1500 mg paracetamol).

Dosering for voksne og barn over 12 år (>40 kg): 500-1000 mg paracetamol (1-2 doseposer) inntil 3000 mg paracetamol daglig (6 doseposer à 500 mg).

Pinex må tas gjennom munnen.

Granulatkornene helles rett i munnen, på tungen, og svelges uten vann.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Pinex

 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer
 • hvis du har alvorlig leversvikt (leverinsuffisiens)
 • hvis du bruker andre legemidler som inneholder paracetamol, siden dette kan skade leveren
 • hvis du har alkoholproblemer

Snakk med lege eller apotek før du bruker Pinex

 • hvis du har nyre- eller leversykdom
 • hvis du har glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (et enzym)
 • hvis du har hemolytisk anemi (unormal nedbrytning av røde blodceller)
 • hvis du har Gilberts syndrom (familiær ikke-hemolytisk gulsott)
 • hvis du er astmatiker og følsom for acetylsalisylsyre
 • hvis du har en tilstand som kan redusere glutationnivåene dine, da dette kan øke risikoen for bivirkninger. Slike tilstander inkluderer feilernæring, nyre- og leverforstyrrelser, alkoholmisbruk og blodforgiftning.
Langvarig eller hyppig bruk frarådes. Du bør unngå samtidig bruk av andre paracetamolholdige legemidler. Inntak av flere døgndoser på samme tidspunkt kan gi alvorlig leverskade, og i slike tilfeller oppstår ikke bevisstløshet. Helsepersonell skal likevel oppsøkes omgående. Langtidsbruk, uten medisinsk tilsyn, kan være skadelig.
Ved høy feber eller tegn på sekundær infeksjon eller vedvarende symptomer utover 3 dager, bør behandlingen revurderes.
Paracetamol skal brukes med forsiktighet ved dehydrering (uttørring) eller kronisk feilernæring. Hos voksne og barn som veier minst 50 kg bør den totale døgndosen av paracetamol ikke overskride 3 g.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 3 dager eller dersom du har høy feber.
Bruk ikke Pinex uten at en lege har forskrevet det dersom du har alkoholproblemer eller leverskade. Bruk ikke Pinex sammen med alkohol. Paracetamol forsterker ikke effekten av alkohol.
Risikoen ved overdosering er større hos pasienter med leverskade (uten arrvev) forårsaket av alkoholbruk. Forsiktighet skal utvises ved kronisk alkoholisme.
Dersom du samtidig bruker andre smertestillende legemidler som inneholder paracetamol, skal du ikke bruke Pinex uten å snakke med lege eller apotek.
Bruk aldri mer Pinex enn anbefalt. Høyere doser enn de anbefalte gir ikke bedre smertelindring, men kan derimot medføre alvorlig leverskade. Symptomer på leverskade kommer vanligvis ikke før etter et par dager. Derfor er det viktig at du kontakter lege så snart som mulig dersom du har tatt høyere dose enn anbefalt i dette pakningsvedlegget.
Etter langtids-, høydose- eller feilaktig bruk av smertestillende legemidler kan det oppstå hodepine som ikke kan behandles ved å øke dosen av legemidlet.
Regelmessig bruk av smertestillende legemidler, særlig kombinasjon av flere forskjellige smertestillende legemidler, kan generelt medføre varige nyreskader med risiko for nyresvikt (analgetisk nefropati).
Brå avslutning etter langtids-, høydose- eller feilaktig bruk av smertestillende legemidler kan medføre hodepine, utmattelse, muskelsmerter, nervøsitet og autonome symptomer. Disse abstinenssymptomene forsvinner i løpet av noen få dager. Inntil de har opphørt bør ytterligere inntak av smertestillende legemidler unngås og ikke gjenopptas uten legeråd.
Du skal ikke bruke Pinex i lange perioder eller i høye doser uten å snakke med lege eller tannlege.

Andre legemidler og Pinex

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Legemidler som kan påvirke effekten av Pinex:

 • alkohol
 • probenecid (brukes til å behandle gikt)
 • legemidler som kan skade leveren, f.eks. fenobarbital (sovetabletter), fenytoin, karbamazepin, primidon (brukes til å behandle epilepsi), isoniazid, rifampicin (brukes til å behandle tuberkulose) og johannesurt (hyperikum, en urtemedisin som brukes til å behandle depresjon). Samtidig bruk av disse legemidlene og paracetamol kan medføre leverskade
 • metoklopramid og domperidon (brukes til å behandle kvalme). Disse kan fremskynde opptaket og virkningen av paracetamol
 • legemidler som forsinker magetømmingen. Disse kan forsinke opptaket og virkningen av paracetamol
 • kolestyramin (brukes til å redusere mengden av fett i blodet). Dette kan redusere opptaket og virkningen av paracetamol. Du skal derfor ikke ta kolestyramin før én time etter at du har tatt paracetamol
 • blodfortynnende legemidler (antikoagulantia som tas via munnen, særlig warfarin). Gjentatt bruk av paracetamol i mer enn én uke øker blødningstendensen. Langtidsbruk av paracetamol skal derfor kun skje under medisinsk tilsyn. Inntak av paracetamol fra tid til annen har ingen vesentlig effekt på blødningstendensen
Samtidig bruk av paracetamol og zidovudin (brukes til å behandle hivinfeksjoner) øker risikoen for reduksjon i antall hvite blodceller (nøytropeni). Dette kan påvirke immunsystemet og øke infeksjonsfaren. Pinex skal derfor kun tas samtidig med zidovudin under medisinsk veiledning.
Påvirkning av laboratorieprøver
Paracetamol kan påvirke urinsyre- og blodsukkerprøver.

Inntak av Pinex sammen med alkohol

Samtidig bruk av Pinex med inntak av alkohol bør unngås.

Kjøring og bruk av maskiner

Bruk av Pinex påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Pinex inneholder sorbitol (E420)

Dette legemidlet inneholder 810 mg sorbitol i hver dosepose.
Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
Pinex inneholder sukrose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Pinex inneholder sulfitter.
Kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer.
Pinex inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dosepose, og er så godt som “natriumfritt”.

Gravide og ammende

Kan brukes av gravide og ammende

Egenskaper

Navn: Pinex 500mg granulat doseposer fra 8 år 10stk

Leverandør: Teva Norway AS

Varenummer: 513336

ATC-kode: N02BE01

Ingredienser

Virkestoffet er paracetamol. Én dosepose inneholder 500 mg paracetamol. Andre innholdsstoffer er: sorbitol, talkum, butylert metakrylatsampolymer basisk, magnesiumoksid lett, hypromellose, karmellosenatrium, stearinsyre, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat (Ph.Eur.), titandioksid (E171), sukralose, simetikon, N,2,3-trimetyl-2- (propan-2-yl)butanamid, jordbærsmak (inneholder maltodekstrin, gummi arabicum (E414), naturlige og naturidentiske smakstilsetninger, propylenglykol (E1520), triacetin (E1518), maltol (E636)), vaniljesmak (inneholder maltodekstrin, naturlige og naturidentiske smakstilsetninger, propylenglykol (E1520), sukrose).

Handlekurv
Pinex 500 mg granulat jordbær 10 stkPinex 500 mg granulat jordbær 10 stk
kr 54,00
Skroll til toppen