, , ,

Emla medisin plaster 25/25mg 2 STK

kr 149,90 ink. mva.

Sikker betaling

Pris pr. stk.: kr. 74.95

Lokalbedøvende

Produktinformasjon

Emla plaster er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffene lidokain og prilokain. Brukes i samråd med lege og gir en lokalbedøvende effekt.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Emla plaster påføres et rent og tørt hudområde.

Dosering voksne og barn over 12 år: Ett eller flere plaster settes på valgt hudområde minimum 1 time i forkant av f.eks nålestikk eller mindre hudkirurgi.

Dosering barn 6 – 12 år: Plasteret settes på det valgte hudområdet i èn time, maksimum 5 timer. Maksimaldose: 20 plaster.

Dosering barn 1 – 6 år: Plasteret settes på det valgte hudområdet i èn time, maksimum 5 timer. Maksimaldose: 10 plaster.

Dosering barn 3 – 12 måneder: Maksimum 2 plaster.

Påføringstid: Ca. 1 time før. (Maksimum: 4 timer).

Dosering nyfødte og spedbarn under 3 måneder: Ètt plaster påføres det valgte hudområdet i 1 time, ikke mer. Det skal ikke appliseres mer en ett EMLA plaster på èn gang. Størrelsen på plasteret gjør det mindre egnet til bruk på visse deler av kroppen på nyfødte og spedbarn.

Ikke bruk EMLA på følgende områder:

 • Kutt, skrubbsår eller sår
 • Der det er utslett eller eksem
 • I eller nær øynene
 • I munnen

Bruk på huden før små prosedyrer (som sprøytestikk eller mindre hudoperasjoner):

 • Plasteret settes på huden. Legen din, apoteket eller en sykepleier vil fortelle deg hvor du skal sette det
 • Plasteret tas av rett før prosedyren starter
 • Vanlig dose for voksne og ungdom over 12 år, er ett eller flere plastre
 • Voksne og ungdom over 12 år skal la plasteret sitte på i minst 60 minutter før prosedyren. Det skal imidlertid ikke påføres mer enn 5 timer før
 • For barn avhenger antall plaster av EMLA som brukes og hvor lenge de(t) skal virke, av barnets alder. Legen din, sykepleier eller apotek vil fortelle deg hvor mye du skal bruke og når de(t) skal påføres
EMLA plaster kan brukes på barn med en hudtilstand som kalles atopisk dermatitt, men påføringstiden er da 30 minutter, ikke mer.
Når du påfører plasteret, er det svært viktig at du følger instruksjonene nedenfor nøyaktig:
EMLA plaster skal påføres minst 1 time før behandling (med unntak av pasienter med atopisk dermatitt, se «Advarsler og forsiktighetsregler»). Fjern kroppshår fra påføringsstedet, om nødvendig. Plasteret må ikke deles eller klippes i mindre biter.
 

13823249

 

 

1. Sørg for at hudområdet som skal bedøves er rent og tørt. Ta tak i aluminiumsfolien i hjørnet av plasteret og bøy den bakover.
Hold deretter tak i hjørnet på det hudfargede laget av plasteret. Sørg for at de to lagene i hjørnet er ordentlig adskilt før du fortsetter.

 

 

13823246

 

 

2. Dra de to lagene fra hverandre, for å separere den klebende delen fra beskyttelseslaget, som vist.
Sørg for at du ikke tar på den hvite, runde puten som inneholder EMLA.

 

 

13823247

 

 

3. Ikke legg trykk over midten av plasteret. Dette kan føre til at EMLA krem spres til den klebende delen av plasteret og dermed svekker den klebende effekten. Legg et fast trykk rundt kantene for å sørge for at plasteret sitter godt fast på huden.

 

 

13823248

 

 

4. Påføringstidspunkt kan enkelt noteres direkte på plasteret. (En kulepenn kan brukes til dette.)

 

 

13823245

 

 

5. La plasteret sitte på i minst 1 time (med unntak av pasienter med atopisk dermatitt, se «Advarsler og forsiktighetsregler»). Plasteret må ikke sitte på lengre enn én time hos barn yngre enn 3 måneder.

 

 

6. Plasteret tas av huden når påføringsperioden er over.

 

Bruk på hud før fjerning av vortelignende flekker som kalles «mollusker»

 • EMLA kan brukes hos barn og ungdom med en hudtilstand som kalles atopisk dermatitt.
 • Vanlig dose avhenger av barnets alder, og kremen skal virke i 30 til 60 minutter (30 minutter hvis pasienten har atopisk dermatitt). Lege, sykepleier eller apotek vil fortelle deg hvor mange plastre du skal bruke.

Dersom du tar for mye av EMLA

Dersom du har påført mer EMLA enn anbefalt av lege, apotek eller sykepleier, bør du straks ta kontakt og be om råd, også om du ikke kjenner noen symptomer.

Følgende symptomer kan oppstå dersom du har brukt for mye EMLA. Det er ikke sannsynlig at disse symptomene oppstår dersom EMLA blir brukt som anbefalt.

 • Ørhet eller svimmelhet
 • Kribling i huden rundt munnen og nummenhet i tungen
 • Unormal smaksfornemmelse
 • Tåkesyn
 • Ringelyd i ørene
 • Risiko for «akutt methemoglobinemi» (et problem med blodpigmentnivåer). Det er større sannsynlighet for denne reaksjonen om du samtidig bruker visse andre legemidler. Dersom dette skjer, blir huden blågrå på grunn av mangel på oksygen
Ved alvorlige tilfeller av overdosering, kan symptomene omfatte anfalllavt blodtrykk, langsom pust, pustestans og endrede hjerteslag. Disse effektene kan være livstruende.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighet og advarsler

Bruk ikke EMLA

 • dersom du er allergisk overfor lidokain eller prilokain, andre lignende lokalbedøvende midler eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Snakk med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet:
 • dersom du eller barnet som skal behandles har en sjelden arvelig sykdom som påvirker blodet og som kalles glukose-6-fosfat-dehydrogenase-mangel.
 • dersom du eller barnet som skal behandles har en sykdom som påvirker nivået av blodpigmenter og som kalles methemoglobinemi.
 • EMLA skal ikke brukes på hudområder med hudutslett, kutt, skrubbsår eller andre åpne sår. Dersom du har noen av disse tilstandene, må du snakke med lege eller apotek før du bruker plasteret.
 • dersom du eller barnet som skal behandles har et kløende hudutslett som kalles atopisk dermatitt. Det kan være tilstrekkelig med noe kortere virketid. Virketid på mer enn 30 minutter kan føre til lokale hudreaksjoner (se også avsnitt 4 «Mulige bivirkninger»).
Unngå å få EMLA i øynene da det kan føre til irritasjon. Om du ved et uhell får EMLA i øynene, bør du umiddelbart skylle godt med lunkent vann eller saltvannsoppløsning (natriumkloridløsning). Beskytt øynene for å unngå at noe kommer inn på øynene, inntil du får tilbake følelsen.
Når EMLA brukes før injeksjon av levende vaksiner (f.eks. tuberkulosevaksine), bør du komme tilbake til legen/sykepleieren etter en tid for å følge opp vaksineresultatet.

Barn og ungdom

Hos spedbarn/nyfødte yngre enn 3 måneder er det vanlig å observere en forbigående ikke klinisk relevant endring i blodet som kalles methemoglobinemi i opptil 12 timer etter at EMLA er påført.
I kliniske studier har man ikke kunnet bekrefte at EMLA gir effektiv smertelindring når det ble brukt før blodprøvetaking fra hælen hos nyfødte.
EMLA bør ikke brukes hos barn yngre enn 12 måneder, som samtidig blir behandlet med andre legemidler som også kan påvirke blodpigmenter og forårsake methemoglobinemi (f.eks. sulfonamider, se også avsnitt 2 «Andre legemidler og EMLA»).
EMLA bør ikke brukes på for tidlig fødte spedbarn.

Andre legemidler og EMLA

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler. EMLA kan påvirke måten noen legemidler virker på, og noen legemidler kan ha effekt på EMLA.
Det er spesielt viktig at du informerer lege eller apotek dersom du eller barnet som skal behandles, nylig har brukt eller blitt gitt noen av de følgende legemidlene:
 • Legemidler som brukes mot infeksjoner, som kalles sulfonamider og nitrofurantoin
 • Legemidler som brukes til å behandle epilepsi, som kalles fenytoin og fenobarbital
 • Andre lokalbedøvende midler
 • Cimetidin eller beta-blokkere, som kan gi økt blodnivå av lidokain. Denne interaksjonen har ingen klinisk betydning ved kortvarig behandling med EMLA i anbefalte doser

Graviditet, amming og fertilitet

Kan brukes av gravide og ammende.
Virkestoffene i EMLA (lidokain og prilokain) utskilles i morsmelk. Mengden er imidlertid så liten at det vanligvis ikke utgjør noen risiko for barnet.
Resultater fra dyrestudier har ikke vist at fertilitet hos menn eller kvinner påvirkes.

Kjøring og bruk av maskiner

Når EMLA blir brukt i anbefalte doser, har det ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

EMLA inneholder makrogolglyserolhydroksystearat

Makrogolglyserolhydroksystearat kan forårsake hudreaksjoner.

Egenskaper

Navn: Emla plaster 2stk

Leverandør: Aspen Pharma Ireland Limited

Varenummer: 87251

ATC-kode: N01BB20

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoffer er lidokain 25 mg og prilokain 25 mg. Hjelpestoffer: Karbomer, polyoksyl hydrogenert ricinusolje, natriumhydroksid, renset vann, skumtape, cellulose laminat surlyn 1652. Inneholder ikke konserveringsmiddel.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Emla medisin plaster 25/25mg 2 STK
kr 149,90 ink. mva.
Skroll til toppen