, ,

Glucosamin orifarm tab 400mg 90 STK

kr 114,90

Tomt på lager

EAN: 07046261562331 Produktnummer: 156233 Kategorier: , ,
Sikker betaling
  • Vipps logo ikon.
  • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 1.28

Lindrer symptomer ved slitasjegikt

Produktinformasjon

Glucosamin er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet glukosamin og brukes av voksne over 18 år. Glukosamin brukes for å lindre symptomer på slitasjegikt.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 1 tablett 3 ganger daglig. Alternativt kan hele dagsdosen tas samtidig én gang dagllig.

Hvis du mener at virkningen av Glucosamin Orifarm er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Lindring av symptomer (særlig smertelindring) inntrer vanligvis innen 4 uker etter behandlingens start Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 4 uker. Hvis symptomene ikke er bedret etter 2-3 måneder bør behandlingen avsluttes.

Dersom du tar for mye av Glucosamin Orifarm

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Der er ikke påvist risiko for overdosering.

Dersom du har glemt å ta Glucosamin Orifarm

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som anbefalt.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Glucosamin Orifarm

  • Dersom du er allergisk overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  • Dersom du er allergisk mod skalldyr, siden virkestoffet fremstilles av skalldyr.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Glucosamin Orifarm.

  • for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes.
  • dersom du har sukkersyke, da det kan være nødvendig å kontrollere blodsukkeret oftere i begynnelsen av behandlingen.
  • personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Glucosamin Orifarm, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.

Barn og ungdom

Sikkerhet og effekt ved bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke undersøkt. Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter bør derfor ikke brukes av personer under 18 år.

Andre legemidler og Glucosamin Orifarm

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.

Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Orifarm kombineres med andre legemidler, spesielt:

  • Enkelte typer legemidler som brukes for å forhindre blodpropp (f.eks. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol og fluidion). Effekten av disse medisinene kan være sterkere ved samtidig behandling med glukosamin. Pasienter som behandles med slike kombinasjoner bør derfor følges spesielt nøye når glukosaminbehandlingen startes opp eller avsluttes.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det foreligger ikke tilstrekkelig data på bruk av Glucosamin Orifarm hos gravide kvinner. Det er ukjent om Glucosamin Orifarm går over i morsmelk, og det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Glucosamin Orifarm skal derfor ikke brukes under amming og graviditet.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter forventes ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller maskiner.

Glucosamin Orifarm inneholder kalium

Dette legemidlet inneholder 87,3 mg kalium per tablett. Dette må tas i betraktning for pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som er på en kontrollert kaliumdiett.

Egenskaper

Navn: Glucosamin Orifarm 400mg tabletter 90stk

Leverandør: Orifarm Generics AS

Varenummer: 156233

ATC-kode: M01AX05

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er glukosaminsulfatkaliumklorid. Hjelpestoffer er silika kolloidal vannfri, cellulose mikrokrystallinsk, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 6000.

Handlekurv
Skroll til toppen