, , , ,

Paracet stikkpille 250 mg 10 STK

kr 66,90

Paracet stikkpille 250 mg er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol. Brukes som korttidsbehandling ved ulike smerter og febertilstander.

Sikker betaling

Pris pr. stk.: kr. 6.69

Smertestillende og febernedsettende

Produktinformasjon

Paracet stikkpille 250 mg er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol. Brukes som korttidsbehandling ved ulike smerter og febertilstander. Ved langvarig eller høy feber må lege kontaktes.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

12-20 kg (1,5-5 år): 1 stikkpille à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet.

20-30 kg (5-9 år): 1 ½ stikkpille à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet.

Innføres i endetarmen

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Paracet stikkpille 250 mg

 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Se også tilleggsinformasjon om enkelte innholdsstoffer i Paracet nederst i dette avsnittet.
 • dersom du har alvorlig leversvikt.

Snakk med lege eller apotek før du bruker Paracet:

 • dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring.
  Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning.
 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.
 • ved feber og smerter av ukjent årsak.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
Følg dosering angitt i dette pakningsvedlegget eller legens dosering dersom du har fått legemidlet på resept. For stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.
Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.

Andre legemidler og Paracet

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Paracet:

 • Legemidler mot blodpropp som warfarin. Ved regelmessig bruk og vedvarende dosering av Paracet kan effekten av det blodfortynnende legemiddelet øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet hvis du også bruker warfarin.
 • Legemidler brukt i behandling av epilepsi som for eksempel karbamazepin, fenobarbital og fenytoin.
 • Rifampicin og isoniazid (visse antibiotika som brukes i behandling av tuberkulose).
 • Probenecid som brukes i behandling av urinsyregikt.
 • Johannesurt (plantelegemiddel).
 • Lixisenatid som brukes i behandling mot diabetes.
 • Legemidler som inneholder resiner som kolestyramin, kolestipol og kolesevelam (midler mot forhøyet kolesterol i blodet) reduserer opptaket av paracetamol.
 • Store mengder alkohol gir økt risiko for levertoksisitet.
Paracet skal ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol.

Inntak av Paracet sammen med mat, drikke og alkohol

Paracet bør brukes med forsiktighet av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade.

Gravide og ammende

Kan brukes av gravide og ammende

Egenskaper

Navn: Paracet 250 mg stikkpiller 10stk

Leverandør: Karo Pharma AS

Varenummer: 84970

ATC-kode: N02BE01

Ingredienser

Virkestoff er: Paracetamol 250 mg. Andre innholdsstoffer er: Hardfett.

Handlekurv
Paracet stikkpille 250 mgParacet stikkpille 250 mg 10 STK
kr 66,90
Skroll til toppen