, , ,

Postafen tab 25mg 10 ENPAC

kr 113,90

EAN: 07350046340435 Produktnummer: 444616 Kategorier: , , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 11.39

Reisesyketabletter som motvirker kvalme og brekninger

Produktinformasjon

Postafen er er reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet meklozin og brukes av voksne og barn over 6 år. Legemidlet kan gi nedsatt reaksjonsevne og konsentrasjonsevne. Unngå å kjøre bil og bruke maskiner etter inntak av Postafen.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillat per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering voksne og barn over 12 år: 5-50 mg (1-2 tabletter) 1-2 timer før avreise. Ta en ny dose når kvalmen kommer tilbake. Ikke ta mer enn 50 mg (2 tabletter) i løpet av 24 timer.

Dosering barn mellom 6-12 år: 12,5 mg (1/2 tablett) 1-2 timer før avreise. Ny dose kan gis etter 12 timer.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Postafen:

 • dersom du er allergisk overfor meklozindihydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller overfor andre piperazinderivater.
 • dersom du har nedsatt leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege eller apotek før du bruker Postafen
 • dersom du har problemer med å tømme blæren
 • dersom du har grønn stær
 • dersom du har en mage-tarmlidelse som gir treg mage
 • dersom du har myasthenia gravis (en sjelden muskelsykdom)
 • dersom du lider av demens
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du er eldre
I disse tilfellene må du kontakte lege, som vil vurdere om du kan få behandling med Postafen.
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Postafen.
Postafen kan påvirke resultatene ved allergitesting, og behandling med Postafen bør stoppes fire dager før du skal ta slike tester.
Andre legemidler og Postafen

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Virkningen av Postafen kan forsterkes hvis det tas sammen med enkelte andre legemidler. Legen vil tilpasse dosen til hver enkelt pasient når Postafen tas sammen med:

 • legemidler som har en dempende virkning på sentralnervesystemet.
 • enkelte legemidler som brukes for å lindre muskelkramper, behandle Parkinsons sykdom eller depresjon eller forebygge reisesyke (såkalte antikolinerge legemidler eller andre legemidler med lignende virkning, eller såkalte MAO-hemmere).
Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet kan gi nedsatt reaksjonsevne og konsentrasjonsevne. Du bør derfor ikke kjøre bil og bruke maskiner etter at du har tatt Postafen.
Postafen inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

Gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller amme. Apoteket kan nås på telefon: 56 33 88 80.

Egenskaper

Navn: Postafen 25mg tabletter 10stk

Leverandør: Campus Pharma AB

Varenummer: 444616

ATC-kode: R06AE05

Ingredienser

Virkestoff er meklozinhydroklorid. Hver tablett inneholder 25 mg meklozinhydroklorid. Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, povidon K30, kalsiumstearat og vannfri kolloidal silika.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Postafen tab 25mg 10 ENPAC
kr 113,90
Skroll til toppen