, , ,

Remifemin tab 2.5mg 100 ENPAC

kr 509,90

EAN: 07090036440010 Produktnummer: 487791 Kategorier: , , ,
Sikker betaling
  • Vipps logo ikon.
  • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 5.10

Til bruk mot plager i overgangsalderen

Produktinformasjon

Remifemin er et plantebasert legemiddel som inneholder tørret ekstrakt av rotstokk av klaseormedrue. Remifemin benyttes mot plager som oppstår i overgangsalderen, f.eks. hetetokter.

Det er anbefalt å ta Remifemin i flere måneder, men rådfør deg med legen din dersom du ønsker å bruke Remifemin lenger enn seks måneder. Skal ikke kombineres med østrogen uten avtale med lege. Ved pågående behandling av brystkreft eller andre hormonavhengige tumorer, skal ikke Remifemin brukes uten medisinsk tilsyn.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: 1 tablett morgen og kveld, inntatt med rikelig væske (skal ikke tygges eller suges).

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Remifemin

Dersom du er allergisk overfor Cimicifugae racemosae rhizoma eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
Vis forsiktighet ved bruk av Remifemin

  • dersom du har eller har hatt leversykdom. Da bør du kun bruke Remifemin i samråd med lege.
  • dersom du opplever tegn og symptomer som antyder leverskade (trøtthet, tap av appetitt, gulning av hud og øyne eller kraftige øvre magesmerter med kvalme og brekninger eller mørk urin).
    Du skal da umiddelbart stoppe å bruke Remifemin og kontakte lege.
  • dersom du opplever forstyrrelser i menstruasjonen eller menstruasjonen kommer tilbake igjen. Også dersom uklare symptomer vedvarer eller nye symptomer oppstår bør lege kontaktes. Dette er fordi det kan være tegn på sykdommer som krever legeundersøkelse.
  • dersom du tar østrogener. Samtidig bruk av Remifemin og østrogener bør kun gjøres under medisinsk tilsyn. Rådfør deg med lege.
  • dersom du har blitt behandlet for, eller er under behandling for brystkreft eller annen type hormon-avhengige kreft. Da må du rådføre deg med lege før du bruker Remifemin.
  • kontakt lege eller apotek dersom plagene forverres.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Remifemin
Andre legemidler og Remifemin

Det er ingen kjente interaksjoner.
Informer likevel lege eller apotek dersom du tar eller nylig har tatt andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Kjøring og bruk av maskiner

Det er ikke blitt utført studier om påvirking av evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt før deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Remifemin inneholder laktose

Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet dersom du har blitt informert av lege at du har intoleranse overfor noen sukkertyper.

Gravide og ammende

Skal ikke brukes av gravide og ammende.

Egenskaper

Navn: Remifemin 2,5mg tabletter 100stk

Leverandør: Sana Pharma Medical AS

Varenummer: 487791

ATC-kode: G02CX04

Ingredienser

Virkestoff er: tørret ekstrakt av rotstokk av klaseormedrue (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., rhizoma). 1 tablett inneholder: 2,5 mg ekstrakt (som tørret ekstrakt) av Cimicifuga racemosa (L) Nutt., rhizoma (rotstokk av klaseormedrue) (6 – 11:1). Ekstraksjonsmiddel: isopropanol 40 % (v/v) Andre innholdsstoffer er: cellulosepulver, laktosemonohydrat, potetstivelse, magnesiumstearat.

Handlekurv
Remifemin tab 2.5mg 100 ENPAC
kr 509,90
Skroll til toppen