, ,

Vagifem vag tab 10mcg m/applikator 18 ENPAC

kr 319,00

Lokal østrogenbehandling til kvinner i overgangsalderen

EAN: 5712249111113 Produktnummer: 173717 Kategorier: , , Stikkord: , , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 17.72

Produktinformasjon

Vagifem er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet østradiol og benyttes av kvinner i overgangsalderen mot overgangsplager. Symptomene er f.eks. tørrhet og irritasjon av slimhinner i skjeden. Tilhørende applikator benyttes for å innføre tabletten i skjeden.

Skal ikke brukes dersom du er allergisk mot noen av innholdsstoffene. Skal ikke brukes ved kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft eller annen østrogenavhengig kreft. Skal ikke brukes ved uforklarlig blødning fra skjeden, økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) eller dersom du har eller har hatt blodpropp. Skal ikke brukes ved blodlevringssykdom, leversykdom eller porfyri

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: Startdose er 1 vaginaltablett daglig i 2 uker. NB: Etter 2 uker er doseringen 1 vaginaltablett 2 ganger i uka. Ved oppstart og ved fortsatt behandling, bør lavest effektiv dose brukes over kortest mulig tid. Behandlingen kan startes på en hvilken som helst passende dag. En vaginaltablett inneholder 10 mcg østradiol

Forsiktighetsregler og advarsler

Sykehistorie og regelmessige undersøkelser

Bruk av HRT medfører risiko som må vurderes når du bestemmer deg for om du skal begynne med behandling, eller fortsette med behandling. Det anbefales at du oppsøker lege for å få bekreftet riktig diagnose på symptomene dine og for å få vurdert om du ikke bør bruke legemidlet, eller om noen av advarslene eller forsiktighetsreglene gjelder for deg. Legen vil spørre om sykehistorien din og til din nærmeste familie. Legen kan bestemme seg for å utføre en undersøkelse. Hvis nødvendig kan dette inkludere undersøkelse av brystene og/eller gynekologisk undersøkelse.
Erfaring med behandling av kvinner med for tidlig menopause (på grunn av eggstokksvikt eller kirurgi) er begrenset. Dersom du har for tidlig menopause kan risikoene ved bruk av HRT være forskjellige. Snakk med legen din.
Når du har startet med Vagifem bør du oppsøke legen din for undersøkelser minst en gang i året. Diskuter nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Vagifem med legen din ved disse undersøkelsene.
Få utført regelmessig mammografi (undersøkelse av brystene) som anbefalt av legen.

Bruk ikke Vagifem:

Hvis noen av følgende tilstander gjelder deg. Dersom du er usikker når det gjelder et av punktene under, snakk med legen før du bruker Vagifem.
Bruk ikke Vagifem dersom:

 • du er allergisk (overfølsom) overfor østradiol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6, «Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon»).
 • du har eller noensinne har hatt brystkreft, eller det er mistanke om at du har det.
 • du har eller noensinne har hatt kreft som er østrogensensitiv, slik som kreft i livmorslimhinnen (endometriet) eller det er mistanke om at du har det.
 • du har en uforklarlig blødning fra skjeden.
 • du har økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) som ikke er under behandling.
 • du har eller noen gang har hatt en blodpropp i en vene (trombose) som f.eks. i bena (dyp venetrombose) eller lungene (lungeembolisme).
 • du har en blodlevringssykdom (slik som protein C-mangel, protein S-mangel eller antitrombinmangel).
 • du har eller nylig har hatt en sykdom som er forårsaket av blodpropper i arteriene, slik som hjerteinfarktslag eller angina.
 • du har eller noen gang har hatt en leversykdom og dine leverfunksjonstester ikke har gått tilbake til normalt nivå.
 • du har en sjelden blodsykdom kalt «porfyri», som føres videre innen familier (arvelig).
Dersom en av tilstandene over oppstår mens du bruker Vagifem for første gang, avbryt behandlingen straks og oppsøk lege umiddelbart.

Advarsler og forsiktighetsregler

Fortell legen din om du har eller noensinne har hatt ett av følgende problemer før du begynner behandlingen, da disse kan komme tilbake eller bli verre under behandling med Vagifem. Hvis dette er tilfelle, bør du oppsøke lege oftere for kontroll.

 • Astma
 • Epilepsi
 • Diabetes (sukkersyke)
 • Gallesten
 • Høyt blodtrykk
 • Migrene eller sterk hodepine
 • En leversykdom slik som en godartet svulst i leveren
 • Vekst av livmorslimhinnevev utenfor livmoren (endometriose) eller tidligere har hatt økt vekst av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi)
 • En sykdom som påvirker trommehinnen og hørsel (otosklerose)
 • En sykdom i immunsystemet som påvirker mange organer i kroppen (systemisk lupus erythematosus, SLE)
 • Økt risiko for å få østrogensensitiv kreft (f.eks. hvis du har en mor, søster eller bestemor som har hatt brystkreft)
 • Økt risiko for å utvikle blodpropp, se «Blodpropp i en vene (trombose
 • Fibroider i livmoren
 • Svært høyt nivå av fett i blodet (triglyserider)
 • Væskeopphopning som skyldes hjerte- eller nyreproblemer.

Avbryt behandlingen med Vagifem og oppsøk en lege umiddelbart

hvis du merker noen av de følgende tilstander når du bruker HRT:

 • Migrenelignende hodepine for første gang
 • Gulfarging av hud eller det hvite i øynene (gulsott). Dette kan være tegn på en leversykdom
 • En markant stigning av blodtrykket (symptomer kan være hodepine, tretthet, svimmelhet)
 • Noen av tilstandene nevnt i avsnittet “Bruk ikke Vagifem”
 • Hvis du blir gravid
 • Hvis du merker tegn til blodpropp som f.eks.:

  • smertefull hevelse og rødhet i bena
  • plutselig brystsmerte
  • pustevansker.

  For ytterligere informasjon, se ”Blodpropp i en vene (trombose)”.

Merk: Vagifem er ikke et prevensjonsmiddel. Dersom det er mindre enn 12 måneder siden siste menstruasjon, eller du er under 50 år, kan det være at du fremdeles har behov for prevensjon for å hindre graviditet. Rådfør deg med legen.

HRT og kreftØkt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft)

Behandling med østrogen-alene HRT tabletter over en lengre tidsperiode øker risikoen for å utvikle kreft i livmorslimhinnen (endometriet).
Det er uklart om det er en lignende risiko med Vagifem når det brukes ved gjentatt behandling eller ved langtidsbehandling (mer enn ett år). Det er imidlertid vist at Vagifem har en meget lav absorpsjon i blodet, og derfor er tillegg av et gestagen ikke nødvendig.
Hvis du får gjennombruddsblødning eller sporblødning, er det vanligvis ikke noe å bekymre seg over, men du bør kontakte lege. Det kan være et tegn på at livmorslimhinnen har blitt tykkere.
Følgende risikoer gjelder hormonsubstitusjonsbehandling (HRT)-legemidler som sirkulerer i blodet. For lokal behandling i skjeden, slik som behandling med Vagifem hvor opptaket i blodet er svært lavt, kan disse risikoene gjelde i mindre grad. Det er mindre sannsynlig at tilstandene nevnt nedenfor vil forverres eller komme tilbake under behandling med Vagifem, men du bør rådføre deg med lege hvis du er bekymret.

Brystkreft

Bevis tyder på at bruk av Vagifem ikke øker risikoen for brystkreft hos kvinner som ikke har hatt brystkreft tidligere. Det er ukjent om Vagifem trygt kan brukes hos kvinner som har hatt brystkreft tidligere.

Undersøk brystene dine regelmessig. Kontakt lege hvis du merker noen forandringer, slik som:

 • små fordypninger i huden
 • forandringer på brystvorten
 • enhver kul som du kan se eller kjenne.
Du rådes i tillegg til å delta i mammografiprogrammet, når du tilbys dette.

Eggstokkreft

Eggstokkreft er sjeldent – langt mer sjeldent enn brystkreft. Bruk av østrogen-alene HRT er forbundet med en noe økt risiko for eggstokkreft.
Sammenligne
Risikoen for eggstokkreft varierer med alder. For eksempel, av 2000 kvinner i alderen 50-54 som ikke bruker hormonsubstitusjonsbehandling, vil omtrent 2 bli diagnostisert med eggstokkreft i løpet av en 5-årsperiode. For kvinner som har brukt hormonsubstitusjonsbehandling i 5 år er det omtrent 3 tilfeller per 2000 brukere (dvs. omtrent ett ekstra tilfelle).

Virkning av HRT på hjerte og kretsløp

Blodpropp i en vene (trombose)
Risikoen for blodpropp i venene er ca 1,3 til 3 ganger høyere hos HRT-brukere enn sammenlignet med ikke-brukere, spesielt i løpet av det første året en tar det.
Blodpropp kan være alvorlig, og dersom den vandrer til lungene, kan det forårsake brystsmerte, andpustenhet, besvimelse eller til og med død.

Du er mer tilbøyelig til å få blodpropp i venene dine når du blir eldre, og dersom noen av følgende tilstander gjelder deg. Informer legen hvis noen av disse tilstandene gjelder deg:

 • Du er ikke i stand til å gå over en lengre periode på grunn av en stor operasjon, skade eller sykdom (se også avsnitt 3, ”Dersom du må ha en operasjon”)
 • Du er alvorlig overvektig (BMI >30 kg/m²)
 • Du har et blodlevringsproblem som trenger langvarig behandling med medisin brukt til å forebygge blodpropp
 • Dersom noen av dine nære slektninger noen gang har hatt blodpropp i benet, lungen eller et annet organ
 • Du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • Du har kreft.
Vedrørende tegn på blodpropp, se “Avbryt behandlingen med Vagifem og oppsøk en lege umiddelbart”.
Sammenligne
Hos kvinner i 50-årene som ikke tar HRT vil det i gjennomsnitt over en 5-årsperiode bli forventet at 4 til 7 av 1000 får blodpropp i en vene.
For kvinner i 50-årene som tar østrogen-alene HRT i mer enn 5 år, vil antall tilfeller være 5 til 8 av 1000 brukere (dvs. 1 ekstra tilfelle).

Hjertesykdom (hjerteinfarkt)

For kvinner som behandles med østrogen-alene er det ingen økt risiko for å utvikle en hjertesykdom.

Slag

Risikoen for å få slag er ca 1,5 ganger høyere hos HRT-brukere enn hos ikke-brukere. Antall ekstra tilfeller av slag på grunn av bruk av HRT øker med alder.
Sammenligne
Hos kvinner i 50-årene som ikke tar HRT vil det i gjennomsnitt over en 5-årsperiode bli forventet at 8 av 1000 får slag. Hos kvinner i 50-årene som tar HRT i mer enn 5 år, vil antall tilfeller være 11 av 1000 brukere (dvs. 3 ekstra tilfeller).

Andre tilstander

HRT forhindrer ikke hukommelsestap. Det er noe bevis for en økt risiko for hukommelsestap hos kvinner som starter å bruke HRT etter 65-årsalderen. Rådfør deg med legen din.

Andre legemidler og Vagifem

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, naturlegemidler eller andre naturprodukter. Vagifem brukes imidlertid til lokal behandling i skjeden, og det er ikke sannsynlig at Vagifem påvirker andre legemidler. Vagifem kan påvirke annen vaginal tilført behandling.

Gravide og ammende

Vagifem er kun til bruk hos kvinner etter overgangsalderen. Dersom du blir gravid, avbryt behandlingen med Vagifem og oppsøk lege.

Egenskaper

Navn: Vagifem 10 mcg vaginaltabletter med applikator 18stk

Leverandør: Novo Nordisk Norway AS

Varenummer: 173717

ATC-kode: G03CA03

Ingredienser

Hver vaginaltablett inneholder østradiol 10 mikrogram (som østradiolhemihydrat), hypromellose, laktose, maisstivelse, magnesiumstearat og makrogol 6000.

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg!

Handlekurv
Vagifem vag tab 10mcg m/applikator 18 ENPAC
kr 319,00
Skroll til toppen