, ,

Bio-Biloba tab 100mg 60 ENPAC

kr 279,00

Bio-Biloba er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter.

EAN: 5709976270206 Produktnummer: 52998 Kategorier: , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk: kr. 4.65

Produktinformasjon

Bio-Biloba er et tradisjonelt plantebasert legemiddel som brukes av voksne over 18 år. Inneholder ekstrakt av ginkoblad. Bio-Biloba er et tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å bedre blodsirkulasjonen ved f.eks. kalde hender og føtter.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: 1-2 tabletter daglig eller som avtalt med lege. Barn under 18 år bør kun bruke legemiddelet i samråd med lege.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke

 • Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor Ginkgo biloba blad-ekstrakt eller noen av innholdsstoffene i Bio-Biloba

Vis forsiktighet ved bruk

 • Dersom du skal opereres. Du bør ikke ta Bio-Biloba i de siste 2 ukene før du skal opereres.
 • Dersom du har en blødersykdom, dvs. at du blør lenger enn normalt, bør du ikke ta Bio-Biloba.
  Kontakt din lege.
 • Dersom du har epilepsi. Snakk med din lege før du inntar Bio-Biloba..

I noen tilfeller bør du være spesielt forsiktig med å ta Bio-Biloba. Snakk med legen din hvis du har

 • Nedsatt leverfunksjon
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Annen alvorligere sykdom
Opplysninger om bruk til personer under 18 år er begrenset. Produktet anbefales derfor ikke til disse pasientene.
Bruk av andre legemidler 
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, det gjelder også reseptfrie legemidler, medisin kjøpt i utlandet, andre naturlegemidler eller kosttilskudd. Det er
ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser på effekten av å kombinere ginkgobladekstrakt med andre legemidler.

Snakk med din lege før du begynner behandlingen dersom du bruker:

 • Medisiner mot epilepsi
 • Blodfortynnende legemidler (f.eks. warfarin)
 • Medisiner mot smerter eller gikt (f.eks. acetylsalicylsyre, diclofenac, etodolac, ibuprofen)
 • Visse legemidler mot hjertesykdommer, som kalles kalsiumantagonister (nifedipin)
 • Visse legemidler mot for mye magesyre (omeprazol)
 • Legemidler mot sukkersyke (tolbutamid)
 • Visse legemidler mot infeksjoner (sulfonamider).

Inntak sammen med mat og drikke

Det er ikke kjennskap til problemer med bruk av Bio-Biloba sammen med mat. Du kan ta Bio-Biloba i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendig.

Graviditet og amming

Spør din lege eller apotek til råds før du tar noen form for medisin.
Bio-Biloba bør på grunn av mangelfull erfaring ikke benyttes ved graviditet og amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Produktet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Egenskaper

Navn: Bio-Biloba 100mg tabletter 60stk

Leverandør: Pharma Nord Norge AS

Varenummer: 52998

ATC-kode: N06DX02

Ingredienser

1 tablett inneholder: 100 mg ekstrakt (som tørret, renset ekstrakt) av Ginkgo biloba L., folium (tilsvarende til 3,0 – 4,0 g tørret Ginkgoblad), som tilsvarer: 22,0 – 27,0 mg flavonoider beregnet som flavon glykosider 2,8 – 3,4 mg ginkgolider A, B og C 2,6 – 3,2 mg bilobalid Første ekstrasjonsmiddel: Aceton 60-65%. Andre innholdsstoffer: magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, titandioksid (E171), talkum.

Handlekurv
Bio-BilobaBio-Biloba tab 100mg 60 ENPAC
kr 279,00
Skroll til toppen