, , ,

Imodium Comp tab 2/125mg 12 ENPAC

kr 114,00

Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 9.50

Mot diaré og oppblåst mage

Produktinformasjon

Imodium Comp er et reseptfritt legemiddel som inneholder to virkestoffer, loperamid og simetikon. Loperamid fungerer mot diaré, og simetikon forhindrer gassansamling i mage og tarm. Brukes av voksne og barn over 12 år.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering voksne over 18 år: Start med 2 tabletter. Deretter tas 1 tablett etter hver løs avføring. Døgndosen bør ikke overstige 4 tabletter. Hvis diaréen ikke er opphørt innen 48 timer må du slutte å ta tablettene og kontakte lege.

Dosering ungdom mellom 12 og 18 år: Start med 1 tablett. Deretter tas 1 tablett etter hver løs avføring. Døgndosen bør ikke overstige 4 tabletter. Hvis diaréen ikke er opphørt innen 48 timer må du slutte å ta tablettene og kontakte lege.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg. Snakk med apoteket hvis du er usikker.
 • Riktig antall tabletter svelges hele med væske
 • Skal kun tas via munnen
 • Ikke bruk høyere dose enn angitt

Bruk av Imodium Comp hos voksne over 18 år

Start med 2 tabletter. Deretter tas 1 tablett etter hver løse avføring. Døgndosen bør ikke overstige 4 tabletter. Hvis du fortsatt har symptomer etter 48 timer må du slutte å ta tablettene og kontakte lege.

Bruk av Imodium Comp hos barn og ungdom i alderen 12 til 18 år

Start med 1 tablett. Deretter tas 1 tablett etter hver løse avføring. Døgndosen bør ikke overstige 4 tabletter. Hvis du fortsatt har symptomer etter 48 timer må du slutte å ta tablettene og kontakte lege.

Bruk av Imodium Comp hos barn under 12 år

Tablettene må ikke gis til barn under 12 år.

Dersom du tar for mye av Imodium Comp

Dersom du har tatt for mye Imodium Comp, må du kontakte lege eller legevakt/sykehus umiddelbart for å få råd om hva du skal gjøre. Symptomer kan være: økt hjertefrekvens, uregelmessige hjerteslag, endringer i hjerteslagene dine (disse symptomene kan ha potensielle alvorlige, livstruende konsekvenser), muskelstivhet, ukoordinerte bevegelser, døsighet, vanskeligheter med å urinere, svak pust, tørr munn, pupillene i øynene kan bli små, magesmerter, kvalme eller oppkast, forstoppelse.
Barn reagerer sterkere på store mengder av Imodium Comp enn voksne. Hvis et barn tar for mye, eller har noen av symptomene nevnt ovenfor, må du ringe legevakt umiddelbart.

Dersom du har glemt å ta Imodium Comp

Ta en tablett etter neste løse avføring. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Snakk med legen din eller apoteket dersom du har flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Imodium Comp

 • Til barn under 12 år
 • Hvis du er allergisk overfor loperamidhydroklorid, simetikon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • Hvis du har høy feber (dvs. over 38ºC) eller blodig avføring.
 • Hvis du har tilbakefall av en betennelsestilstand i tarmen, for eksempel ulcerøs kolitt.
 • Hvis du har alvorlig diaré etter å ha tatt antibiotika.
 • Hvis du har forstoppelse eller magen virker oppsvulmet.

Snakk med lege eller apotek før du bruker Imodium Comp.

 • Imodium Comp behandler kun symptomene på diaré. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å behandle årsaken til diaréen. Kontakt legen din hvis symptomene vedvarer eller forverres.
 • Hvis du har alvorlig diaré vil kroppen din miste mer væske, sukker og salter enn normalt. Du må erstatte væsken ved å drikke mer enn vanlig. Spør apoteket om råd angående spesielle pulver for å erstatte sukker og salter.
 • Hvis du har aids og magen din blir oppsvulmet må du slutte med tablettene umiddelbart og kontakte legen din.
 • Hvis du har en leversykdom må du kontakte lege før du begynner å bruke tablettene. Enkelte av bivirkningene kan bli mer plagsomme.
Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for (se avsnitt 1) og ta aldri mer enn den anbefalte dosen (se avsnitt 3). Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid, ett av virkestoffene i Imodium Comp tabletter.
Ved akutt diaré forsvinner som regel symptomene innen to dager. Slutt å ta dette legemidlet og rådfør deg med lege dersom symptomene varer lengre enn to dager.

Barn

Barn under 12 år skal ikke bruke Imodium Comp tabletter.

Andre legemidler og Imodium Comp

Kontakt legen din eller apoteket hvis du tar, har tatt eller planlegger å ta noen av følgende legemidler:

 • kinidin (brukes for å behandle unormal hjerterytme og malaria)
 • itrakonazol eller ketokonazol (soppmidler)
 • gemfibrozil (brukes til å behandle høyt kolesterol)
 • ritonavir (brukes til å behandle HIV-infeksjoner og aids)
 • desmopressin (midler som brukes for å regulere tørste og produksjon av urin hos pasienter med diabetes insipidus).
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, fordi Imodium Comp og disse kan påvirke hverandre.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Imodium Comp anbefales ikke hvis du ammer. Små mengder av legemidlet kan gå over i morsmelken.

Kjøring og bruk av maskiner

Imodium Comp kan gjøre deg trett, svimmel eller søvnig. Hvis dette inntrer bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.

Viktig informasjon om noen av hjelpestoffene i Imodium Comp

Hver Imodium Comp tablett inneholder mindre enn 0,026 mg benzylalkohol. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner. Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever- eller nyresykdom, eller hvis du er gravid eller ammer. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
Dette legemidlet inneholder mindre enn 0,00044 mg alkohol (etanol) i hver tablett. Denne lave mengden alkohol vil ikke gi merkbare effekter.
Dette legemidlet inneholder maltodekstrin som inneholder glukose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

Egenskaper

Navn: Imodium Comp 2mg/125mg tabletter 8stk

Leverandør: J&J Consumer, a div of Janssen-Cilag AS

Varenummer: 068624

ATC-kode: A07DA53

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoffer er loperamidhydroklorid (2 mg per tablett) og simetikon (tilsvarende 125 mg dimetikon per tablett). Andre innholdsstoffer er vannfri kalsiumhydrogenfosfat, mikrokrystallinsk cellulose, acesulfamkalium, kunstig vaniljesmak (inkludert propylenglykol, maltodekstrin og benzylalkohol), natriumstivelseglykolat (type A) og stearinsyre.

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Imodium Comp tab 2/125mg 12 ENPAC
kr 114,00
Skroll til toppen