, , ,

Marzine tab 50mg 10 STK

kr 139,00

Reseptfritt legemiddel mot reisesyke.

EAN: 07046264369722 Produktnummer: 436972 Kategorier: , , , Stikkord: , , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 13.90

Mot reisesyke

Produktinformasjon

Marzine er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet syklizin og brukes av voksne og barn over 12 år. Marzine kan gi døsighet og trøtthet. Utvis forsiktighet ved bruk av kjøretøy.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillat per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 1 tablett 1-2 timer før avreise Maksimalt 3 doser pr. døgn

Dersom du tar for mye av Marzine

Høyere doser kan forårsake døsighet og svimmelhet. Ved overdosering kan forvirring, svekket dømmekraft, opprømthet, hallusinasjoner, angst, hjerteklapp, munntørrhet, uro, sjokk og kramper forekomme.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Marzine

 • dersom du er allergisk overfor syklizinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har akutt grønn stær (trangvinklet glaukom)
 • dersom du pleier å få pustebesvær under søvn.

Snakk med lege eller apotek før du bruker Marzine:

 • dersom du har problemer med å tømme blæren
 • dersom du er mann og har forstørret blærehalskjertel (prostata)
 • dersom du har en blokkering i blærehalsen/ urinrøret
 • dersom du har forhøyet trykk inne i øyet (grønn stær)
 • dersom du har en blokkering i mage/tarm
 • dersom du lider av feokromocytom (en sjelden type hormonproduserende svulst)
 • dersom du har en leversykdom
 • dersom du har høyt blodtrykk
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du har hjertesvikt eller hjerteinfarkt
 • hvis du er en eldre person
I disse tilfellene må du kontakte lege, som vil vurdere om du kan bruke Marzine.
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Marzine.
Vær oppmerksom på at legemidlets virkning på sentralnervesystemet kan innebære en risiko for å fremkalle misbruk.

Andre legemidler og Marzine

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Marzine inntas samtidig med alkohol eller visse andre legemidler.

Kontakt lege eller apotek hvis du bruker noe av følgende:

 • beroligende midler
 • sovemedisin
 • angstdempende legemidler (anksiolytika)
 • legemidler til behandling av psykiske lidelser
 • legemidler mot depresjoner
 • legemidler som brukes ved Parkinsons sykdom
 • legemidler som kalles kolinesterasehemmere og som brukes mot en rekke sykdommer, blant annet Alzheimers sykdomgrønn stær, muskelsvakhet m.m.

Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet. Rådfør deg likevel med lege ved bruk under graviditet.
Det er ukjent om Marzine går over i morsmelk. Rådfør deg med lege ved mer enn tilfeldig bruk under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Marzine kan medføre døsighet, derfor bør forsiktighet tilrådes ved bilkjøring og bruk av maskiner. Døsighet kan forsterkes av alkohol.

Marzine inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Egenskaper

Navn: Marzine 50mg tabletter 10stk

Leverandør: Meda AS

Varenummer: 436972

ATC-kode: R06AE03

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Hjelpestoffer er laktose, potetstivelse, akasiagummi og magnesiumstearat. Virkestoff er syklizinhydroklorid.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Marzine tab 50mg 10 STK
kr 139,00
Skroll til toppen