, ,

Niferex enterokaps 100mg 50 ENPAC

kr 229,90

EAN: 05413787998708 Produktnummer: 114357 Kategorier: , , Stikkord: , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk: kr. 4.59

Jerntilskudd

Produktinformasjon

Niferex er et reseptfritt legemiddel som inneholder jern. Brukes av voksne og barn over 6 år. Skal tas i samråd med legen og akkurat som anvist av legen.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel per dag. Tas sammen med et 1/2 glass vann i god tid før eller etter et måltid. Kapselen kan tas på tom mage om morgenen eller mellom to hovedmåltider.

Bruk som anvist og i samråd meg legen.

Ta aldri mer enn 5 mg Niferex per kg kroppsvekt. Hvis du for eksempel veier 60 kg, bør du ta maksimalt 5 mg × 60 = 300 mg (tre kapsler) daglig.

Hvis legen ikke har angitt annen dose, er den vanlige dosen:

Barn fra 6 års alder (fra kroppsvekt 20 kg), ungdom og voksne
 

Kroppsvekt (kg)

 

 

Kapsler per inntak

 

 

Inntaksfrekvens

 

 

Total Fe2  dose (mg)

 

 

≥ 20

 

 

1

 

 

1 gang daglig

 

 

100

 

Ungdom fra 15 års alder (fra kroppsvekt 50 kg) og voksne
Hos voksne og ungdom fra 15 års alder er følgende dosering anbefalt ved tilfeller av uttalt jernmangel ved begynnelsen av terapien:
 

Kroppsvekt (kg)

 

 

Kapsler per inntak

 

 

Inntaksfrekvens

 

 

Total Fe2  dose (mg)

 

 

50-< 60

 

 

1

 

 

2 ganger daglig

 

 

200

 

 

≥ 60

 

 

1

 

 

2-3 ganger daglig fordelt gjennom dagen

 

 

200 – 300

 

Barn og ungdom

Niferex må ikke brukes av barn under 6 år (ved vekt under 20 kg, se avsnitt 2). Barn fra 6 år (vekt over 20 kg) kan få 1 kapsel daglig. Se tabell for videre dosering.

Hvordan du tar Niferex

Ta Niferex med 1/2 glass vann i god tid før et måltid, for eksempel på tom mage om morgenen eller mellom to hovedmåltider, fordi opptaket av legemidlet kan påvirkes av maten. Enterokapslene må svelges uten å tygges.
Merk:
Hvis du har problemer med å svelge kapslene eller ikke liker å gjøre dette, kan du tømme innholdet ut av kapslene og svelge dette innholdet. For å gjøre dette drar du de to halvpartene av kapselen forsiktig fra hverandre over en liten skål. Hell ut innholdet og svelg det på en skje. Drikk noe vann etter at du har svelget kapselinnholdet.

Varighet av behandlingen

Legen vil bestemme hvor lenge du må ta Niferex. Behandlingen bør fortsette inntil du når normale jernnivåer i blodet, vanligvis i 10-20 uker ellerlengre hvis tilstanden er forårsaket av mer langvarig sykdom.
Varigheten av behandlingen for å unngå jernmangel varierer med den aktuelle situasjon (graviditet, blodgivning, kronisk hemodialyse og planlagt autolog blodtransfusjon).

Dersom du tar for mye av Niferex:

Hvis du har fått i deg for mye legemiddel vil det være større risiko for å få symptomene som er beskrevet i punkt 4 “Mulige bivirkninger” og de vil kunne være mer uttalte.
Kontakt lege umiddelbart hvis du har fått i deg for mye legemiddel.
Overdosering kan forårsake forgiftning, spesielt hos barn.
Ved jernforgiftning kan symptomer som uro, magesmerter, kvalmebrekninger og diare forekomme. Avføring kan ha en tjæreaktig farge og oppkast kan inneholde blod. Sjokktilstand, stoffskifteforandringer med overskudd av syre i kroppen og koma kan forekomme. Dødelig utgang kan komme etter kramper, Cheyne-Stokes åndedrett (uregelmessig åndedrett som karakteriseres av perioder med vekselsvis overflatisk og meget dyp pust), koma og lungeødem.

Dersom du har glemt å ta Niferex:

Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis du har glemt å ta en eller flere doser Niferex vil det kunne være nødvendig å ta Niferex i noe lengre tid.

Effekter som kan opptre når behandlingen med Niferex avsluttes:

Det er ikke nødvendig med noen spesielle forsiktighetsregler før du stopper behandling med Niferex. Hvis du har andre spørsmål om bruken av Niferex, kontakt lege eller apotek.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Niferex:

 • Dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • Dersom du har for trangt spiserør.
 • Dersom du lider av arvelig forstyrrelse av evne til å lagre jern (hemokromatose),
 • Dersom du lider av jernakkumulasjon (kronisk hemolyse, thalassemi, andre hemoglobinopatier),
 • Dersom du lider av forstyrrelser i jernutnyttelsen (sideroakrestisk anemi, blyanemi)
 • Dersom du nylig har hatt gjentatte blodoverføringer.

Barn

 • Barn yngre enn 6 år skal ikke ta Niferex.
 • Barn fra og med 6 år som veier mindre enn 20 kg skal ikke ta Niferex.
Snakk med din lege eller apotek før du starter å ta Niferex.

Det er nødvendig med spesielle forhåndsregler ved inntak av Niferex

 • Hvis du allerede lider av sykdomstilstander i mage-tarmsystemet som kronisk inflammatorisk tarmsykdom, innsnevring i spiserøret eller i tarm, utbuktninger av tarm (divertikler), gastritt (magekatarr), sår i magesekk eller tarm.
 • Hvis du lider av kronisk nyresykdom som krever behandling med erythropoietin bør jerntilskuddet gis ved intravenøs injeksjon, da oralt jern tas opp dårligere hos pasienter med uremi.
 • Hvis du lider av nedsatt leverfunksjon og/eller av alkoholisme
 • Hvis du er en eldre pasient med blodtap eller tap av jern der årsaken er ukjent. I dette tilfellet bør årsaken til anemien/ årsaken til blodtapet undersøkes grundig.
 • Misfarging av tennene kan oppstå under behandling med jern(II)glycinsulfatkompleks. (Misfargingen kan forsvinne spontant etter at behandlingen med jernpreparatet er avsluttet, men det kan også være nødvendig å bruke tannkrem med slipeeffekt eller fjerning av misfargingen hos tannlege).

Barn

Vis spesiell forsiktighet ved behandling av barn da jern (Fe2 ) kan forårsake forgiftninger hos barn.

Bruk av andre legemidler sammen med Niferex

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Forsterket effekt og mulig økning av bivirkninger

 • Smertestillende legemidler (analgetika) og antirevmatiske legemidler (salisylater og fenylbutason) kan forverre en eventuell irritasjon av slimhinnen i magesekken forårsaket av Niferex.
 • Tilførsel av intravenøst jernpreparat sammen med oralt jernpreparat kan føre til lavt blodtrykk (hypotensjon) og eventuelt kollaps på grunn av for rask jernfrigjøring og mulig akkumulasjon. Denne kombinasjonen er ikke anbefalt.

Redusert effekt og mulig økning av bivirkninger

 • Visse antibiotika (tetrasykliner) og medisiner (bis-fosfonater) som brukes for behandling av benskjørhet (osteoporose): hvis du samtidig tar Niferex kan opptaket både av jern og opptaket av tetrasyklin eller bis-fosfonat bli redusert. Dette medfører at effektene av legemidlene blir redusert. Spør legen om du behøver å øke dosen du tar av disse legemidlene.
 • Legemidler som inneholder kalsium, magnesium eller aluminium, for eksempel syrenøytraliserende midler, kalsium og magnesiumsalter for mineraltilskudd: disse legemidlene kan redusere eller hindre opptaket av jern fra Niferex. Det kan være nødvendig å øke dosen av Niferex.
 • Legemidler for arthritt, for eksempel penicillamin, og orale legemidler som inneholder gull, medikamenter for Parkinsons sykdom som L-metyldopa og levodopa samt L-tyroksin som brukes for behandling av tyroidea mangelsykdom: disse legemidlene tas opp dårligere hvis du tar Niferex. Snakk med legen om du bør øke dosen av disse legemidlene.
 • Behandling med antibiotika i gruppen kjent som fluorokinolon, så som ciprofloksacin, levofloksacin, norfloksacin og ofloksacin: samtidig jerninntak reduserer kraftig opptaket av disse legemidlene. Informer din lege at du tar Niferex før du begynner behandling med et av disse legemidlene.
Tidsintervallet mellom inntak av Niferex og ett av de legemidlene som er nevnt over må være minst 2 timer.
Tidsintervallet mellom inntak av andre tetrasykliner enn doksysyklin (se nedenfor) bør være minst 3 timer.
 • Ta ikke doksysyklin og Niferex samtidig da doksysyklin kan forhindre opptak og sirkulasjon av jern fra Niferex.

Andre mulige bivirkninger

 • Mørkfarget avføring som ikke har sammenheng med blødning i tarmen kan forekomme.
 • Niferex inneholder vitamin C som kan føre til at vanlige tester for påvisning av blod i avføringen kan være falsk negative.

Inntak av Niferex sammen med mat og drikke:

Niferex må ikke tas sammen med mat. Innholdsstoffer i vegetabilske næringsmidler som kornprodukter og grønnsaker kan danne komplekser med jern (for eksempel fytater, oksalater og fosfater). Slike komplekser vil hindre opptak av jern. Innholdsstoffer fra kaffe, te, melk og cola-drikke kan også redusere opptaket av jern til blodet.
Tidsintervallet mellom inntak av disse stoffene og Niferex bør være minst 2 timer.

Graviditet og amming

Snakk med legen før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid,
Det er ingen kjent risiko forbundet med bruk av Niferex under graviditet og amming.

Kjøring og bruk av maskiner:

Niferex antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Niferex inneholder natrium

Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som “natriumfritt”.

Egenskaper

Navn: Niferex 100mg enterokapsler 50stk

Leverandør: UCB Nordic A/S

Varenummer: 114357

ATC-kode: B03AA01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er: Jern(II) glysinsulfatkompleks. Én kapsel inneholder 567,7 mg jern(II) glysinsulfatkompleks tilsvarende toverdig jern 100 mg. Andre innholdsstoffer er: Pellets med jern(II)-glysinsulfatkompleks: Askorbinsyre, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, hydroksypropylcellulose, metakrylsyre-etylakrylatkopolymer (1:1) dispersjon 30 % (Eudragit L30 D 55) (inneholder metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), natriumlaurylsulfat, polysorbat 80), acetyltrietylsitrat, talkum. Kapselskall: Kapselunderdel: Gelatin (fra storfe og svin), titandioksid (E 171), rød jernoksid (E 172), gul jernoksid (E 172). Kapseloverdel: Gelatin (fra storfe og svin), titandioksid (E 171), rød jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172), natrium laurylsulfat.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Herreapoteket Niferex Kapsler 100mgNiferex enterokaps 100mg 50 ENPAC
kr 229,90
Skroll til toppen