, , , , ,

Strefen Munnspray 8,75mg/dose Honning og Sitron 15 ml

kr 199,00

Strefen Munnspray sprayes direkte på det ømme eller betente området, og vil gi en umiddelbar virkning opptil 6 timer.

EAN: 5701092115461 Produktnummer: 127629 Kategorier: , , , , , Stikkord: , , , Merkevare:
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. ml.: kr. 11,27

Produktinformasjon

Strefen Munnspray virker lokalt i munn og svelg. Den inneholder virketoffet flubiprofen som er en NSAID (Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler) som betyr at den virker både smertestillende og har antiinflammatoriske egenskaper. Strefen Munnspray sprayes direkte på det ømme eller betente området, og vil gi en umiddelbar virkning opptil 6 timer. Honning og sitron.

Til voksne over 18 år.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun én vare av samme virkestoff er lov per kjøp.

Anbefalt bruk av Strefen Munnspray

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dosering

Voksne over 18 år:

3 sprayer bak i svelget hver 3.-6. time ved behov, inntil 5 ganger per døgn.
3 sprayer inneholder 8,75 mg flurbiprofen.

Dette legemidlet skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.Til bruk i munnen og svelget

 • Spray kun bak i svelget
 • Ikke inhaler under spraying
 • Ikke bruk mer enn 15 sprayer per døgn.

Strefen er kun ment for korttidsbruk.

Du skal ta færrest mulig doser og ikke ta dem over en lengre periode enn det som er nødvendig for å lindre symptomene. Dersom det oppstår irritasjon i munnen, skal du slutte å bruke Strefen.
Ikke bruk dette legemidlet i mer enn 3 dager, med mindre legen har bedt deg gjøre det.
Kontakt lege innen 3 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Ta aldri mer enn den anbefalte dosen uten å ha rådført deg med legen.
Du må kontakte lege eller apotek dersom du ikke føler deg bedre, du føler deg verre eller det oppstår nye symptomer.

Klargjøring av pumpen

Pumpen må klargjøres før du bruker den for første gang (eller etter lagring over lengre tid).
Vend munnstykket bort fra deg og spray minst 4 ganger inntil det dannes en fin, jevn tåkesky. Pumpen er dermed klargjort for bruk. Dersom legemidlet ikke er brukt på en stund, vend munnstykket bort fra deg og spray minst én gang for å sikre at det dannes en jevn tåkesky. Påse at det alltid dannes en jevn tåkesky før du tar legemidlet i bruk.

Bruk av munnspray

Vend munnstykket bakover mot svelget.
Trykk raskt på pumpen tre ganger, og påse at pumpen presses helt ned for hver gang. Løft fingeren opp fra toppen av pumpen mellom hver spray.
Ikke inhaler under spraying.

Dersom du tar for mye av Strefen

Dersom du har tatt for mye Strefen kan du få symptomer som kvalme eller oppkast, magesmerter eller diaré mer sjeldent. Øresus, hodepine og blødning i mage-tarmkanalen er også mulige symptomer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Les pakningsvedlegg før bruk.

Skal ikke brukes av barn under 12 år.

Bruk ikke Strefen:

 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet, andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), acetylsalisylsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du tidligere har hatt en allergisk reaksjon etter bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) eller acetylsalisylsyre, som f.eks. astma, hvesing, kløe, rennende nese, hudutslett, hevelser
 • dersom du har eller har hatt to eller flere episoder med sår eller blødning i magesekken eller tarmen
 • dersom du har hatt en alvorlig tarmbetennelse (kolitt)
 • dersom du har hatt blodlevringsforstyrrelser eller blødninger etter bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID)
 • dersom du er gravid de siste 3 månedene av graviditeten
 • dersom du har alvorlig hjerte-, nyre- eller leversykdom dersom du er barn eller ungdom under 18 år
Vis forsiktighet før bruk av Strefen
 • du bruker andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) eller acetylsalisylsyre
 • du har halsbetennelse eller du tror du har en halsinfeksjon forårsaket av bakterier (du kan ha behov for antibiotika)
 • du er eldre (da har du økt risiko for å få bivirkninger)
 • du har hatt astma eller allergi
 • du har en hudsykdom som kalles systemisk lupus erytematosus (SLE) eller blandet bindevevssykdom
 • du har høyt blodtrykk
 • du har en betennelsessykdom i tarmen (som ulcerøs kolittCrohns sykdom)
 • du har hjerte-, nyre- eller leverproblemer
 • du har hatt slag
 • du er gravid de første 6 månedene av graviditeten eller du ammer.

Vis forsiktighet ved bruk av Strefen

 • Ved første tegn på hudreaksjon (utslett, hudavskalling, blemmedannelse) eller andre tegn på en allergisk reaksjon, skal du slutte å bruke munnsprayen og kontakte lege umiddelbart.
 • Ved unormale magesymptomer (særlig blødning) skal du informere lege.
 • Dersom du ikke blir bedre, du blir verre eller utvikler nye symptomer, skal du kontakte lege.
 • Legemidler som Strefen kan øke risikoen for å få hjerteinfarkt eller slag. Risikoen øker med økende doser og ved langtidsbehandling. Ikke bruk mer enn anbefalt dose eller lengre enn anbefalt behandlingstid (se avsnitt 3).

Barn

Dette legemidlet skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Dekadin-duo

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder spesielt dersom du bruker:

 • andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) (omfatter også såkalte COX-2- hemmere), da disse kan øke risikoen for blødninger i magen eller tarmen.
 • blodfortynnende legemidler (som warfarin og acetylsalisylsyre)
 • legemidler mot høyt blodtrykk (som ACE-hemmere og angiotensin II-antagonister)
 • vanndrivende legemidler (som diuretika, inkludert kaliumsparende diuretika))
 • legemidler mot depresjon (som selektive serotoninreopptakshemmere SSRI)
 • legemidler mot hjerteproblemer (som digoksin)
 • immundempende legemidler (som ciklosporin eller takrolimus)
 • betennelsesdempende legemidler (kortikosteroider)
 • litium (legemiddel til behandling av bipolar sykdom)
 • metotreksat (legemiddel mot psoriasis, leddgikt og kreft)
 • mifepriston (legemiddel som brukes til å avbryte et graviditet). Strefen bør ikke brukes de første 8-12 dagene etter bruk av mifepriston, da dette kan føre til nedsatt effekt av mifepriston.
 • legemidler mot sukkersyke (diabetes) som tas via munnen
 • fenytoin (legemiddel mot epilepsi)
 • legemidler mot urinsyregikt (probenecid, sulfinpyrazon)
 • visse typer antibiotika (som ciprofloksacin, levofloksacin)
 • zidovudin (legemiddel mot hiv)

Inntak av Strefen sammen med mat, drikke og alkohol

Du skal ikke drikke alkohol når du bruker dette legemidlet, da det kan øke risikoen for blødninger i mage-tarmkanalen.

Gravide og ammende

Snakk med lege før bruk av dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Ta ikke dette legemidlet dersom du er gravid de siste 3 månedene av graviditeten.

Dersom du er gravid de første 6 månedene av graviditeten, eller ammer, skal du kontakte lege før du tar dette legemidlet.

Dette legemidlet tilhører en legemiddelgruppe (NSAID) som kan nedsette fruktbarheten hos kvinner. Denne fruktbarhetsnedsettende effekten opphører når behandlingen avbrytes.

Kjøring og bruk av maskiner

Dette legemidlet påvirker sannsynligvis ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Svimmelhet og synsforstyrrelser er imidlertid mulige bivirkninger ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Dersom du får slike bivirkninger bør du avstå fra å kjøre bil og bruke maskiner.
Annet
Strefen inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216)
som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver dose, og er så godt som “natriumfritt”.
Dette legemidlet inneholder duftstoffer med anisylalkohol, sitral, sitronellol, d-Limonen, geraniol og linalool.
Anisylalkohol, sitral, sitronellol, d-Limonen, geraniol og linalool kan forårsake allergiske reaksjoner.

Egenskaper

Navn: Strefen Munnspray 8,75mg/dose Honning og Sitron 30ml

Leverandør: Bonaventura Sales As

Varenummer: 127629

ATC-kode: R02AX01

Ingredienser

Virkestoff er flurbiprofen.
3 sprayer inneholder:
8,75 mg flurbiprofen tilsvarende 16,2 mg/ml flurbiprofen.
Andre innholdsstoffer er: Betadeks, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyremonohydrat, metylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), natriumhydroksid, honningsmak, sitronsmak, N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid, sakkarinnatrium, hydroksypropylbetadeks, renset vann.

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Handlekurv
Strefen Munnspray 8,75mg/dose Honning og Sitron 15 mlStrefen Munnspray 8,75mg/dose Honning og Sitron 15 ml
kr 199,00
Skroll til toppen