Hopp til innholdet

Dekadin-duo Munnspray 2mg/ml/0,5mg/ml mentol 30ml

kr 99,00

Beskrivelse

Pris pr. ml: kr. 3,33

Produktinformasjon

30 ml

Dekadin-duo Munnspray 2mg/ml / 0,5mg/ml mentoler et reseptfritt legemiddel som lindrer smerter i svelg og hals. 

Dekadin-duo Munnspray er munnspray med lokal virkning i munn og svelg. De inneholder virkestoffene lidokain som er et lokalbedøvende legemidler i tillegg til klorheksidin som kan ha hemmende effekt på bakterier og andre mikroorganismer. Honningsmak.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun én vare av samme virkestoff er lov per kjøp.

Anbefalt bruk

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne: 3-5 spray hver 2.-3. time, men ikke oftere enn 10 ganger i døgnet.
Barn over 12 år: 2-3 spray hver 2.-3. time, men ikke oftere enn 5 ganger i døgnet.
Til bruk i munnhulen. Rett munnstykket mot svelget, og trykk.
Munnstykket kan tilstoppes dersom munnsprayen ikke har vært brukt på en stund. Fjern munnstykket fra pumpen dersom det er tilstoppet og ikke fungerer, og sett det i en kopp med varmt vann i noen minutter. La munnstykket tørke før det settes tilbake på pumpen.
Kontakt lege etter 3-4 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dekadin-duo skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 5 dager. Ønsker du lenger bruk må dette avtales med lege.

Forsiktighetsregler og advarsler

Les pakningsvedlegg før bruk.

Skal ikke brukes av barn under 12 år.

Bruk ikke Dekadin-duo:

  • dersom du er allergisk overfor klorheksidindihydroklorid, lidokainhydrokloridmonohydrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
  • Barn under 12 år skal ikke bruk dette legemidlet

Vis forsiktighet ved bruk av Dekadin-duo

  • Bruk Dekadin-duo kun ved behov for lindring av smerte og irritasjon i en kortere periode. Du bør unngå hyppig bruk av Dekadin-duo.
  • Rådfør deg med lege dersom du ikke føler deg bedre etter 3-4 dager eller har feber, hodepine, kvalme, oppkast eller hudutslett.
  • Dersom du er allergisk overfor andre lokalbedøvende midler i amidgruppen, slik som lidokainhydrokloridmonohydrat, bør du utvise forsiktighet ved bruk av Dekadin-duo.
  • Dersom du bruker høye doser (mer enn 1 flaske daglig) har du risiko for redusert kontroll av svelgerefleksen. Dette kan øke risikoen for innånding av væske og matbiter (kalles aspirasjon).
  • Dekadin-duo inneholder levomentol. Levomentol inneholder stoffer som kalles for terpener. Høye doser av terpener har blitt knyttet til tilfeller av nervesykdommer slik som kramper hos barn.
  • Unngå kontakt med øyne og øre. Hvis munnsprayen utilsiktet kommer i kontakt med øynene skal du skylle øynene øyeblikkelig med rikelige mengder vann.

Andre legemidler og Dekadin-duo

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du bør ikke bruke Dekadin-duo sammen med, eller rett før eller rett etter, andre desinfiserende legemidler for munn/hals. Dersom du tar slike legemidler samtidig, kan legemidlenes effekt bli dårligere.

Gravide og ammende

Snakk med lege før bruk av dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Kjøring og bruk av maskiner

Dekadin-duo har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Annet
Dette legemidlet inneholder 41,6 vol % etanol (alkohol), dvs. opp til 139 mg per 5 sprayer, tilsvarende 3,5 ml øl eller 1,5 ml vin per 5 sprayer. Skadelig for personer med alkoholproblemer. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi.
Dekadin-duo inneholder levomentol. Forsiktighet skal derfor utvises hos unge barn som tidligere har hatt kramper.

Egenskaper

Navn: Dekadin-duo Sugetabletter 5mg/1mg honning 36stk

Leverandør: Orifarm Healthcare AS

Varenummer: 484619

ATC-kode: R02AA05

 

Ingredienser

Virkestoff: klorheksidindiklorhydroklorid og lidokainhydrokloridmonohydrat.
1 tablett inneholder:
5 mg klorheksidindiklorhydroklorid og 1 mg lidokainhydrokloridmonohydrat. Andre innholdsstoffer: sorbitol (E420), magnesiumstearat, vannfri sitronsyre, stevia, smaksaroma (honning). Honningaromaen inneholder maltodekstrin fra mais, modifisert stivelse, glyceroltriacetat, sulfitter og smaksstoffer.

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Dekadin-duo Munnspray 2mg/ml/0,5mg/ml mentol 30ml