Hopp til innholdet

Titralac tab 350mg 100 STK

kr 99,00

Beskrivelse

Pris pr. stk.: kr. 0.99

Syrenøytraliserende som virker på få minutter

Produktinformasjon

Tritalac er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet kalsiumkarbonat og benyttes ved f.eks. halsbrann eller magesår. Tritalac har hurtig innsettende effekt og en relativt lang virkning. Til bruk for voksne over 18 år. Med lukt og smak av peppermynte.

Før bruk av Titralac ved magesår, skal du på forhånd ha gjennomgått en grundig undersøkelse.

Titralac vil kunne påvirke effekten av andre medikamenter, og andre medikamenter bør derfor tas med minst to timers mellomrom. Dersom du går på andre medisiner som du lurer på om går sammen med Tritalac forhør deg med apotek eller lege.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt dose

Normaldosering ved for mye syre: 1-2 tabletter ved behov. Maksimaldose: 20 tabletter daglig. Normaldosering ved magesår: 2 tabletter 1 og 3 timer etter måltid samt dobbelt dose ved sengetid. Annen dose i henhold til leges forskrift. Tablettene bør tygges, smeltes i munnen eller svelges hele med vann (de kleber ikke til tennene).

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Titralac:

  • dersom du er allergisk overfor kalsiumkarbonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  • dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller hvis du har eller har hatt nyrestein.
  • dersom du har blødninger i mage-tarm-kanalen.
  • dersom du har for høyt kalsiuminnhold i blod eller i urin.

Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Titralac.
Langvarig bruk og høy dosering, samtidig med bruk av legemidler som inneholder vitamin D og/eller overdreven melkedrikking må unngås.
Dersom du lider av magesår skal du undersøkes grundig av lege før du begynner å ta Titralac.

Andre legemidler og Titralac

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Titralac vil nedsette absorpsjonen (opptaket i mage/tarm) av tetrasykliner og kinoloner (antibiotika), og ketokonazol (middel mot sopp). Titralac bør derfor ikke kombineres med disse legemidlene.
Titralac gir også nedsatt opptak av propranolol, naproksen, deksametason, penicillamin og rifampicin. Rådfør deg med legen din dersom du tar noen av disse legemidlene før du bruker Titralac.
Tiaziddiuretika (vanndrivende middel) gir økt kalsiuminnhold i blodet. Regelmessig kontroll av kalsiumnivåer i blodet kan være påkrevd.
Legemidler som inneholder bisfosfonater (middel mot benskjørhet) bør tas minst 3 timer før inntak av Titralac.
Dersom du også tar hjerteglykosider (digitalispreparater) bør du undersøkes jevnlig av lege.
Kalsium kan redusere effekten av levotyroksin. Levotyroksin skal derfor tas minst 4 timer før eller etter inntak av Titralac.
Siden Titralac også vil kunne påvirke effekten av andre legemidler bør Titralac og andre legemidler tas med minst 2 timers mellomrom.

Kjøring og bruk av maskiner

Titralac påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Titralac inneholder hvetestivelse, natrium og parahydroksybenzoater

Dette legemidlet har svært lavt innhold av gluten (fra hvetestivelse). Legemidlet anses som «glutenfritt». Det er derfor svært lite sannsynlig at dette vil forårsake problemer for deg hvis du har cøliaki.
En tablett inneholder ikke mer enn 7 mikrogram gluten.
Dersom du har hveteallergi (forskjellig fra cøliaki) bør du ikke ta dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
Dette legemidlet inneholder parahydroksybenzoater som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).

Gravide og ammende

Kan brukes av gravide og ammende.

Egenskaper

Navn: Titralac 350mg tabletter 100stk

Leverandør: Orifarm Healthcare AS

Varenummer: 446104

ATC-kode: A02AC01

Ingredienser

1 tablett inneholder: Kalsiumkarbonat 350 mg, sakkarinnatrium, glysin, hvetestivelse, magnesiumstearat, talkum, peppermynteolje, gelatin, etylparahydroksybenzoat og metylparahydroksybenzoat.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Titralac tab 350mg 100 STK”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *