, , ,

Imodium 2 mg tabletter 16 stk

kr 74,00

Imodium er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet loperamid og brukes mot diaré av voksne og barn over 12 år.

EAN: 7046261263269 Produktnummer: 126326 Kategorier: , , , Stikkord: , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 4.63

Produktinformasjon

Imodium er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet loperamid og brukes mot diaré av voksne og barn over 12 år.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering voksne og barn over 12 år: Behandlingen starter med 2 tabletter. Vent 2‑3 timer før neste dose, deretter individuell dosering med 1 tablett etter hver løse avføring. Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 tabletter. Skal ikke brukes ved samtidig høy feber (over 39ºC) eller blod i avføringen.

Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 tabletter. Skal ikke brukes ved samtidig høy feber (over 39ºC) eller blod i avføringen – da må lege kontaktes.
Imodium virker i løpet av en time etter inntak av 2 tabletter (4 mg).
Hvis du fortsatt har diaré etter 48 timer, må du slutte å ta Imodium og kontakte lege.

Dersom du tar for mye av Imodium

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Imodium, må du kontakte lege eller legevakt/sykehus umiddelbart for å få råd om hva du skal gjøre. Symptomer kan være: økt hjertefrekvens, uregelmessige hjerteslag, endringer i hjerteslagene dine (disse symptomene kan ha potensielle alvorlige, livstruende konsekvenser), muskelstivhet, ukoordinerte bevegelser, døsighet, vanskeligheter med å urinere eller svak pust.
Barn reagerer sterkere på store mengder av Imodium enn voksne. Hvis et barn tar for mye, eller har noen av symptomene nevnt ovenfor, må du ringe legevakt umiddelbart.

Dersom du har glemt å ta Imodium

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Imodium dersom:

 • du er allergisk overfor loperamidhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • det er til barn under 2 år
 • du har en betennelse i tykktarmen (f.eks. ulcerøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt etter behandling med bredspektrede antibiotika)
 • du har høy feber/blod i avføringen
 • du har en sykdom/tilstand/lidelse hvor nedsatt tarmbevegelse bør unngås
 • du har forstoppelse
Snakk med lege eller apotek før du bruker Imodium.
Vis forsiktighet ved bruk av Imodium dersom:

 • du har diaré som ikke gir seg i løpet av 2 døgn bør lege kontaktes
 • du har tegn til forstoppelse må behandlingen avbrytes
 • du har aids og tegn til hoven eller svullen buk må behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes
 • du har nedsatt leverfunksjon. Informer legen din da det kan være nødvendig med oppfølging under behandlingen
Behandling med Imodium kan stoppe diaré, men fjerner ikke årsaken til diaréen. Ved langtidsbehandling skal derfor utløsende sykdom undersøkes og behandles. Det kan være nødvendig med tett medisinsk oppfølging mens du tar Imodium.
Ved diaré tapes væske fra kroppen. Du bør erstatte væsketapet ved å drikke mye. Dette er spesielt viktig for barn.
Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for (se avsnitt 1) og ta aldri mer enn den anbefalte dosen (se avsnitt 3). Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid, virkestoffet i Imodium.

Barn og ungdom

Imodium bør ikke brukes av barn under 12 år.

Andre legemidler og Imodium

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Kontakt lege hvis du bruker eller nylig har brukt noen av legemidlene nevnt under:

 • legemidler som nedsetter bevegelsen i mage/tarm-kanalen (f.eks. antikolinergika). Denne kombinasjonen kan gi for sterk effekt av Imodium
 • ritonavir som brukes for å behandle hiv
 • kinidin som brukes for å behandle unormal hjerterytme
 • desmopressin (tatt via munnen) som brukes for å behandle økt vannlating
 • itrakonazol eller ketokonazol som brukes for å behandle soppinfeksjoner
 • gemfibrozil som brukes for å redusere kolesterol i blodet

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Imodium under graviditet. Loperamidhydroklorid går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege eller apotek før du tar Imodium dersom du er gravid eller ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Tretthet, svimmelhet eller døsighet kan oppstå som følge av diaré og behandling med Imodium. Du bør derfor være forsiktig ved kjøring av bil eller bruk av maskiner.

Imodium tabletter inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar Imodium tabletter.

Egenskaper

Navn: Imodium 2mg tabletter 16stk

Leverandør: J&J Consumer, a div of Janssen-Cilag AS

Varenummer: 126326

ATC-kode: A07DA03

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Virkestoff er loperamidhydroklorid. 1 tablett inneholder 2 mg. Hjelpestoffer: Tablettkjerne: Laktose, Maisstivelse, Mikrokrystallinsk cellulose, Magnesiumstearat Filmdrasjering: Metylhydroksypropylcellulose, titandioksid (E171), talkum, propylenglykol, makrogol 6000, polysorbat 80, karnaubavoks, hvit bivoks, polysorbat

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Handlekurv
Imodium 2 mg tabletter 16 stkImodium 2 mg tabletter 16 stk
kr 74,00
Skroll til toppen