, , ,

Nicotinell sugetab 2mg mint 204 ENPAC

kr 399,00

Tomt på lager

EAN: 07046260492769 Produktnummer: 49276 Kategorier: , , , Stikkord: , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 1.96

Mot nikotinabstinens

Produktinformasjon

Nicotinell er et reseptfritt legemiddel som inneholder nikotin og benyttes av voksne over 18 år.

Nicotinell sugetabletter hjelper deg mot 5 abstinensproblemer når du skal slutte å røyke: røyksug, rastløshet, frustrasjon, irritasjon og uro.

 • Godt alternativ til tyggegummi
 • Frisk mintsmak
 • Inneholder 1 mg nikotin
 • 1mg sugetabletter kan kombineres med Nicotinell depotplaster
 • Nicotinell produktene består av depotplastre, medisinsk tyggegummi og sugetabletter; røykeslutt hjelp; krever viljestyrke; inneholder nikotin; les pakningsvedlegget nøye

Hvilken styrke er den rette?

Hvis du røyker mindre enn 20 sigaretter per dag, vurdere Nicotinell 1mg sugetabletter; røyker du mer enn 20 sigaretter per dag bør du vurdere 2mg sugetabletter.

Hvordan bruke Nicotinell sugetabletter:

 1. Sug på tabletten til du kjenner en sterk smak av nikotin
 2. La så sugetabletten hvile mellom overleppe og tannkjøtt til smaken avtar
 3. Sug så på tabletten igjen
 4. Gjenta i rundt 30 minutter til sugetabletten har oppløst seg

Daglig dose og varighet:

Ta en sugetablett når du kjenner røykesug, vanligvis 8-12 sugetabletter per dag. Maks 15 per døgn ved bruk av 2 mg sugetabletter, og maks 30 per døgn ved bruk av 1 mg sugetabletter. Bruk i opp til 3 måneder for å bryte røykevanene og trapp deretter gradvis ned antaller sugetabletter per dag. Når den daglige dosen er 1-2 sugetabletter skal du slutte helt.

Bruk av Nicotinell sugetabletter i mer enn 6 måneder anbefales ikke, men i visse tilfeller kan det være nødvendig å bruke sugetablettbehandling i lengre tid for å unngå tilbakefall til røyking.

Kombinatsjonbehandling:

 • Start behandlingen med Nicotinell 21mg /24 t depotplastre i kombinasjon med 1 mg sugetabletter
 • Du bør bruke minst 4 og maks 24 sugetabletter per dag. For de fleste er 5-6 sugetabletter per dag nok. Normalt pågår behandlingen i 6-12 uker, og deretter reduseres nikotindosen gradvis.
 • Reduksjon kan gjøres på to måter. Enten kan du bruke depotplastre med mindre styrke, for eksempel 14 mg /24 timer i 3-6 uker, deretter 7mg/24 timer depotplastre i 3-6 uker, sammen med opprinnelig dose av 1 mg sugetabletter. Deretter reduserer også sugetablettene gradvis.
 • Alternativt kan du slutte med depotplastre og gradvis redusere bruk av sugetabletter i inntil 9 måneder.

*Avhengig av hvor mye du røykte fra begynnelsen

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

Anbefalt bruk

Dosering: Les pakningsvedlegg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Nicotinell sugetablett er tilgjengelig i to styrker: 1 mg og 2 mg. Riktig dose er avhengig av dine tidligere røykevaner.

Du bør bruke 2 mg Nicotinell sugetablett dersom:

 • du har sterk eller svært sterk nikotinavhengighet.
 • du tidligere har forsøkt å slutte å røyke ved hjelp av 1 mg sugetabletter.

dine abstinenssymptomer fortsetter å være så sterke at tilbakefall kan forekomme. Ellers bør du bruke 1 mg Nicotinell sugetabletter.

Dosering for voksne over 18 år:

Se tabell for optimal dosering:
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis du opplever bivirkninger når du bruker den høyeste dosen (2 mg sugetablett) bør du bruke den lave dosen (1 mg sugetablett).

Bruksanvisning:

Start behandlingen med Nicotinell sugetabletter den dagen du slutter å røyke. Du bør slutte helt å røyke for å lykkes med denne behandlingen.
Ta én sugetablett når du får trang til å røyke. Ikke ta mer enn én sugetablett om gangen. Ikke ta mer enn én sugetablett per time.

Ikke svelg sugetabletten.

 1. Én sugetablett suges inntil en kraftig smak kjennes. Ikke spis eller drikk mens du har en sugetablett i munnen.
 2. La deretter sugetabletten hvile mellom kinn og tannkjøtt.
 3. Når smaken avtar bør det igjen suges på sugetabletten.
 4. Gjenta denne rutinen til sugetabletten er helt oppløst (ca. 30 minutter).
Sug på én sugetablett når du kjenner behov for å røyke. I begynnelsen tas én sugetablett hver 1.-2. time. I de fleste tilfeller er 8-12 sugetabletter per dag tilstrekkelig. Hvis du fremdeles kjenner røykesug, kan du ta flere sugetabletter. Du må ikke ta mer enn 15 sugetabletter per dag av 2 mg (gjelder ved både røykeavvenning og røykereduksjon). For røykere med sterk nikotinavhengighet kan det i enkelte tilfeller, og for en begrenset periode, brukes en maksimaldose på 20 sugetabletter.
Nicotinell sugetabletter skal primært brukes til røykeavvenning.
Røykeavvenning:
Du skal slutte å røyke helt når du begynner å bruke sugetablettene, og heller ikke røyke under hele behandlingsperioden. Dette for å øke sjansen for å lykkes med å slutte å røyke.
Behandlingsvarigheten er individuell. I de fleste tilfeller bør behandlingen fortsette i minst 3 måneder. Etter 3 måneder bør du gradvis redusere det daglige antallet sugetabletter. Behandlingen bør avsluttes når du har redusert bruken til 1-2 sugetabletter per dag. Bruk av Nicotinell sugetablett i mer enn 6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan imidlertid ha behov for lengre behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.
Hvis du fremdeles bruker sugetablettene etter 9 måneder, bør du snakke med legen eller apoteket.
Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt.
Røykereduksjon:
Nicotinell sugetabletter brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie intervallene. Hensikten er å redusere røykingen så mye som mulig. Sigarettene bør gradvis erstattes med Nicotinell sugetabletter. Dersom du ikke har klart å redusere antallet sigaretter per dag til minst halvparten etter 6 uker, bør du søke profesjonell hjelp. Du bør prøve å slutte å røyke så snart du føler deg motivert, men ikke senere enn 4 måneder etter at du begynte å bruke Nicotinell. Etter det bør antallet sugetabletter gradvis reduseres, for eksempel ved å kutte ut én sugetablett hver 2.-5. dag.
Hvis du ikke lykkes med et alvorlig forsøk på å slutte å røyke innen 6 måneder, bør du oppsøke profesjonell hjelp. Regelmessig bruk av Nicotinell sugetablett utover 6 måneder anbefales generelt ikke. Enkelte tidligere røykere kan ha behov for lengre behandling med sugetablettene for å unngå å begynne å røyke igjen.
Rådgivning øker sjansen for å lykkes med røykeslutt

Barn og unge

Nicotinell sugetablett skal ikke brukes av personer under 18 år uten at legen har anbefalt det.

Dersom du tar for mye Nicotinell sugetablett

Hvis du har fått i deg for mye legemidddel eller et barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, kontakt lontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for vurdering av risikoen og rådgivning.
Hvis du har brukt for mange nikotin sugetabletter, kan du begynne å føle deg syk, svimmel og uvel. Stopp å bruke sugetabletter og kontakt helsepersonell umiddelbart. Generelle symptomer på overdosering av nikotin er svakhetsfølelse, blek hud, svetting, økt spyttproduksjon, halsbrannkvalme, oppkast, diaré, magesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser, hodepine, rask hjerterytme eller andre forstyrrelser i hjerterytmen, kortpustethet, svimmelhet, skjelving og forvirring.
Ved større overdoser kan disse symptomene etterfølges av utmattelselavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, koma, pustevansker og anfall.
Barn er mer følsomme for nikotin (pga lav kroppsvekt) og blir lettere forgiftet. Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn.. Kontakt derfor lege umiddelbart ved mistanke om forgiftning hos et barn.

Dersom du har glemt å ta Nicotinell sugetablett

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Nicotinell sugetablett:

 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom du er ikke-røyker.

Snakk med lege før du bruker Nicotinell sugetabletter dersom du har

 • noen form for hjerteproblemer, f.eks. nylig har hatt hjerteinfarkt, har problemer med hjerterytmen, hjertesvikt eller brystsmerter (angina, inkludert Prinzmetals angina). Dersom du opplever en økning i hjerteproblemer mens du bruker dette legemidlet, bør dosen reduseres eller bruken stanses helt.
 • hatt slag.
 • høyt blodtrykk.
 • problemer med blodsirkulasjonen.
 • diabetes. Du bør måle blodsukkeret oftere enn vanlig når du begynner å bruke nikotintyggegummi. Behovet for insulin eller andre legemidler kan endre seg.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose).
 • svulst i binyrene (feokromocytom).
 • nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • øsofagitt (betennelse i spiserøret), betennelse i munn eller svelg, magekatarr eller magesår.
 • epilepsi (anfall), eller tidligere har hatt det.
Om du har noen av disse tilstandene er det ikke sikkert at du burde bruke Nicotinell sugetabletter.
Du skal ikke røyke når du bruker Nicotinell sugetabletter, siden nikotinkonsentrasjonen kan bli så høy at du føler deg dårlig.
Nicotinell inneholder nikotin og kan være forbundet med en viss tilvenningsfare.
Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses. Kan beveges rundt i munnen, men skal ikke bli liggende på eller under tungen.

Barn og ungdom

Selv små mengder nikotin er farlig og kan være livstruende hos barn.
Hvis det er mistanke om at barn er forgiftet, kontakt helsepersonell umiddelbart. Det er viktig at Nicotinell sugetabletter alltid oppbevares utilgjengelig for barn.
Bør ikke brukes av personer under 18 år fordi erfaring mangler.

Andre legemidler og Nicotinell sugetablett

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Røykestopp kan endre effekten av andre legemidler du tar. Snakk med lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.

Nicotinell sugetablett sammen med mat og drikke

Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, cola eller fruktjuice, kan redusere absorpsjon av nikotin fra munnhulen. Inntak av slike drikker bør unngås de siste 15 minuttene før sugetabletten tas fordi det kan påvirke absorpsjonen av nikotin. Sugetabletten skal ikke svelges, tygges eller knuses.

Graviditet og amming

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Enhver form for nikotintilførsel i forbindelse med graviditet og amming bør unngås. Skadelige effekter av sigarettrøyking som lav fødselsvekt og økt risiko for spontanabort er kjent. Det kan være en risiko for fosterskadelige effekter ved bruk av Nicotinell sugetablett under graviditet. Enhver form for nikotin kan skade ditt ufødte barn. Nikotin går lett over i morsmelk og det er mulig at barn som ammes påvirkes. Snakk derfor med lege før bruk av Nicotinell sugetabletter dersom du er gravid eller ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Nicotinell sugetablett antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Nicotinell sugetablett inneholder aspartam, maltitol og natrium

Dette legemidlet inneholder 10 mg aspartam (E951) i hver sugetablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
Nicotinell 2 mg sugetabletter inneholder maltitol (E965). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver sugetablett, og er så godt som “natriumfritt”.

Egenskaper

Navn: Nicotinell 2mg sugetabletter mint 204stk

Leverandør: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Varenummer: 49276

ATC-kode: N07BA01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Nikotinhydrogentartratdihydrat 6,144 mg tilsvarende nikotin 2 mg. Maltitol, natriumkarbonat vannfritt, natriumhydrogenkarbonat, polyakrylatdispersjon, xantangummi, kolloidal vannfri silika, levomentol, peppermynteolje, aspartam, magnesiumstearat.

 

Norsk nettapotek som leverer apotekvarer hjem til deg. Apotek på nett passer for deg som ønsker apotekvarer til gode priser rett på døren.

Handlekurv
Skroll til toppen