, , , ,

Paracetduo tab 500/65mg 20 ENPAC

kr 75,90

EAN: 07040885409737 Produktnummer: 540973 Kategorier: , , , ,
Sikker betaling
  • Vipps logo ikon.
  • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 3.79

Smertestillende og febernedsettende

Produktinformasjon

Paracet duo er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol og koffein. For voksne og barn over 15 år. Brukes som korttidsbehandling ved ulike smerter og febertilstander. Ved langvarig eller høy feber må lege kontaktes.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering for voksne og barn over 15 år: 1-2 tabletter ved behov inntil 3 ganger daglig med intervall på minst 4 timer.

Ikke ta mer enn 6 tabletter i løpet av 24 timer.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Paracetduo 500 mg/65 mg

  • dersom du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
  • dersom du lider av alvorlig leversykdom, gulsott eller kronisk alkoholisme
  • ved samtidig bruk av legemidler som legen fortalte deg kunne gi leverskade
  • Paracetduo 500 mg/65 mg må ikke gis til barn under 15 år.

Ikke ta Paracetduo 500 mg/65 mg uten å ha rådført deg med lege hvis du tar andre legemidler som inneholder paracetamol for å unngå overdose av paracetamol. Bruk av høyere doser enn anbefalt kan resultere i fare for alvorlig leverskade.

Vis forsiktighet ved bruk av Paracetduo 500 mg/65 mg

Rådfør deg med lege før du tar Paracetduo 500 mg/65 mg

  • dersom du behandles for leversykdom
  • dersom du har høyt alkoholkonsum
  • dersom du lider av hemolytisk anemi (forårsaket av unormal nedbrytning av røde blodlegemer) eller av nedsatt funksjon av enzymet glucose-6-phosphate dehydrogenase (arvelig sykdom som resulterer i redusert antall blodceller)
  • dersom du har redusert nyrefunksjon. I så tilfelle anbefaler legen lavere dosering.
Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracetduo 500 mg/65 mg med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracetduo 500 mg/65 mg bør lege kontaktes.
Andre legemidler og Paracetduo 500 mg/65 mg

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du tar Paracetduo 500 mg/65 mg, ikke ta andre legemidler som inneholder paracetamol eller koffein.
Ved langvarig høy dosering av Paracetduo 500 mg/65 mg kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracetduo 500 mg/65 mg hvis du også bruker blodfortynnende legemidler.
Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi, eller legemidler som kloramfenikol (antibiotika) og probenecid (legemiddel til behandling av urinsyregikt).
Inntak av Paracetduo 500 mg/65 mg sammen med mat, drikke og alkohol

Paracetduo 500 mg/65 mg kan tas med eller uten mat. Under behandlingen må alkoholholdige drikker ikke inntas og man bør redusere inntak av drikke som inneholder koffein (kaffe, te, cola), fordi høyere doser med koffein kan forårsake nervøsitet, søvnløshet og, i uvanlige tilfeller, akselerert hjerteaktivitet.
Kjøring og bruk av maskiner

Paracetduo 500 mg/65 mg påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Gravide og ammende

Skal ikke brukes av gravide og ammende

Egenskaper

Navn: Paracetduo 500/65mg tabletter 20stk

Leverandør: Karo Pharma AS

Varenummer: 540973

ATC-kode: N02BE01

Ingredienser

Hver tablett inneholder 500 mg paracetamol og 65 mg koffein. Hjelpestoffer: Pregelatinisert maisstivelse, povidon 25, krysskarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal silika, magnesiumstearat.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Paracetduo tab 500/65mg 20 ENPAC
kr 75,90
Skroll til toppen