, , , ,

Pinex mikstur 24mg/ml 60 ML

kr 59,90

Pinex mikstur er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol og har smertestillende og febernedsettende effekt.

EAN: 07046670519469 Produktnummer: 51946 Kategorier: , , , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. ml: kr. 0.99

Smertestillende og febernedsettende

Produktinformasjon

Pinex mikstur er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol. Paracetamol har en smertestillende og febernedsettende effekt. Ved høy eller vedvarende feber må lege kontaktes.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg til Pinex mikstur finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

3-6 kg (0-4 måneder): 2 ml 3 ganger i døgnet

6-10 kg (4 måneder – 1 år): 5 ml 3 ganger i døgnet

10-14 kg (1-3 år): 8 ml 3 ganger i døgnet

14-20 kg (3-5 år): 10 ml 3 ganger i døgnet

20-25 kg (5-7 år): 15 ml 3 ganger i døgnet

Anbefalt enkeltdose for voksne er 500-1000 mg inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering.

Pinex må tas gjennom munnen.

Advarsler og forsiktighetsregler

Bruk ikke Pinex Mikstur

 • dersom du er allergisk overfor virkestoff eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har akutt leverbetennelse

Vis forsiktighet ved bruk av Pinex Mikstur

 • Ved langtidsbruk i mer enn 3 måneder av Pinex med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Pinex, bør lege kontaktes
 • Dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon
 • Dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade
 • Dersom du har en alvorlig infeksjon som blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for såkalt metabolsk acidose. Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dyp, rask, anstrengt pust, kvalme, oppkast, tap av appetitt. Kontakt lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene
Snakk med lege før bruk av Pinex. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Pinex kan gi alvorlig leverskade. Spesielt utsatt er personer som har spisevegring (anoreksi), misbruker alkohol, er feilernærte og barn.
For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at legemidler som eventuelt inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol.
Behandling av febertilstander hos barn bør helst være kortvarig. Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn et par dager. Snakk med lege ved fortsatt medisinering. Nyreskade ved langvarig bruk av Pinex kan ikke utelukkes.

Andre legemidler og Pinex Mikstur

Snakk alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Pinex. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:

 • legemidler mot epilepsi
 • blodfortynnende legemidler (legemidler mot blodpropp), f.eks. warfarin
 • kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper
 • flukloksacillin (antibiotika), på grunn av en alvorlig risiko for forstyrrelse i blod- og væskebalansen (metabolsk acidose med høyt aniongap) som krever akutt behandling og som kan oppstå særlig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, sepsis (når bakterier og deres toksiner sirkulerer i blod og fører til organskade), underernæring, kronisk alkoholisme, og hvis maksimale daglige doser av paracetamol brukes.
 • probenecid (giktlegemiddel)
 • metoklopramid eller domperidon (mot kvalme og oppkast)
 • kolestyramin (mot høyt kolesterol)
Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol (f.eks. Paracet, Panodil, Pinex Forte, Paralgin forte) samtidig med Pinex uten etter avtale med lege.

Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Pinex inneholder benzylalkohol

Dette legemidlet inneholder ca. 0,48 mg benzylalkohol i hver ml.
Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid, ammer, har lever- eller nyresykdom. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Skal ikke brukes i mer enn en uke hos barn (under 3 år), med mindre legen eller apoteket anbefaler dette.
Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer («gasping syndrom») hos yngre barn. Du skal ikke gi dette legemidlet til din nyfødte baby (opptil 4 ukers alder) med mindre legen din anbefaler dette.
Pinex inneholder propylenglykol.
Pinex Mikstur legemidlet inneholder 5,44 mg propylenglykol i hver ml.
Snakk med legen din eller apoteket før du gir dette legemidlet til babyer under 4 uker. Dette gjelder spesielt om babyen får andre legemidler som inneholder propylenglykol eller alkohol.
Pinex inneholder sorbitol.
Pinex inneholder 133 mg sorbitol per ml. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis du (eller barnet ditt) har medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, skal du (eller barnet ditt) ikke bruke dette legemidlet. Pasienter med medfødt fruktoseintoleranse kan ikke bryte ned fruktose og dette kan føre til alvorlige bivirkninger. Sorbitol kan forårsake ubehag i magetarmkanalen og kan virke lett avførende (lakserende).
Pinex inneholder natriummetabisulfitt.
Pinex inneholder natriummetabisulfitt. Kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer.
Pinex inneholder natrium.
Pinex inneholder 1,7 mg natrium (finnes i bordsalt) per ml. Dette tilsvarer 0,085 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Gravide og ammende

Kan brukes av gravide og ammende.

Egenskaper

Navn: Pinex 24mg/ml mikstur 0-7 år 60ml

Leverandør: Teva Norway AS

Varenummer: 51946

ATC-kode: N02BE01

Ingredienser

Paracetamol. 24 mg, sorbitol. 140 mg, saccharin. natr., methyl. (E 218) et ethyl. (E 214) et propyl. (E 216) parahydroxybenz., const., aroma et aqua purif. ad 1 ml.

Handlekurv
Pinex miksturPinex mikstur 24mg/ml 60 ML
kr 59,90
Skroll til toppen