, , , ,

Pinex tab 500mg 20 ENPAC

kr 19,00

Pinex er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol og har smertestillende og febernedsettende effekt.

EAN: 07046675267495 Produktnummer: 526749 Kategorier: , , , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 0.99

Smertestillende og febernedsettende

Produktinformasjon

Pinex er et reseptfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol. Paracetamol har en smertestillende og febernedsettende effekt. Ved høy eller vedvarende feber må lege kontaktes.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Barn 15-25 kg (3-7 år): 1/2 tablett 3 ganger i døgnet.

Barn 25-40 kg (7-12 år): 1 tablett 3 ganger i døgnet

Anbefalt enkeltdose for voksne er 500-1000 mg inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering.

Pinex må tas gjennom munnen.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Pinex

 • dersom du er allergisk overfor virkestoff eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt leverbetennelse.

Vis forsiktighet ved bruk av Pinex

 • Ved langtidsbruk i mer enn 3 måneder av Pinex med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Pinex, bør lege kontaktes.
 • Dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • Dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade.
 • Hvis du har en alvorlig infeksjon som blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for såkalt metabolsk acidose. Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dyp, rask, anstrengt pust, kvalme oppkast, tap av appetitt. Kontakt lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
Rådfør deg med lege før bruk av Pinex. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Pinex kan gi alvorlig leverskade. Spesielt utsatt er personer som har spisevegring (anoreksi), misbruker alkohol, er feilernærte og barn.
For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at medisin som eventuelt inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol.
Behandling av febertilstander hos barn bør helst være kortvarig. Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn et par dager. Rådfør deg med lege ved fortsatt medisinering. Nyreskade ved langvarig bruk av Pinex kan ikke utelukkes.

Andre legemidler og Pinex

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Pinex. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:

 • Medisin mot epilepsi
 • Blodfortynnende medisin (midler mot blodpropp), f.eks. warfarin
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper
 • Flukloksacillin (antibiotika), på grunn av en alvorlig risiko for forstyrrelse i blod- og væskebalansen (metabolsk acidose med høyt aniongap) som krever akutt behandling og som kan oppstå særlig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, sepsis (når bakterier og deres toksiner sirkulerer i blod og fører til organskade), underernæring, kronisk alkoholisme, og hvis maksimale daglige doser av paracetamol brukes.
 • Probenecid (giktmedisin)
 • Metoklopramid eller domperidon (mot kvalme og oppkast)
 • Kolestyramin (mot høyt kolesterol)
Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol (f.eks. Paracet, Panodil, Pinex Forte, Paralgin forte) samtidig med Pinex uten etter avtale med lege.

Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Gravide og ammende

Kan brukes av gravide og ammende.

Egenskaper

Navn: Pinex 500mg tabletter 20stk

Leverandør: Teva Norway AS

Varenummer: 526749

ATC-kode: N02BE01

Ingredienser

Virkestoff er 500 mg paracetamol. Hjelpestoffer er hydroksypropylcellulose, maisstivelse pregelatinisert, magnesiumstearat og talkum (E553b), polyvinylalkohol og makrogol.

Handlekurv
PinexPinex tab 500mg 20 ENPAC
kr 19,00
Skroll til toppen