, , ,

Pursennid tab 12mg 20 ENPAC

kr 99,90

EAN: 07046264004081 Produktnummer: 400408 Kategorier: , , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 4.99

Avføringsmiddel mot forstoppelse

Produktinformasjon

Pursennid er et reseptfritt legemiddel som inneholder glykosider fra sennesblad og brukes hos voksne og barn over 6 år. Kun til korttidsbruk. Lengre bruk kan nedsette tarmfunksjonen betydelig og føre til avhengighet av avføringsmidler.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillat per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering voksne over 18 år: 2‑4 tabletter ved sengetid.

Dosering barn over 6 år: 1-2 tabletter ved sengetid, avhengig av alder. Ikke mer enn 2 tabletter daglig.

Dosering ved undersøkelse/operasjon: Følg doseringsangivelse fra lege.

Bør ikke brukes i mer enn 1 uke.

Forsiktighetsregler og advarsler

Vedvarende forstoppelse bør først behandles med en fiberrik diett (f.eks. frukt, grønnsaker og korn) med tilstrekkelig væskeinntak eller fysisk aktivitet.
Bruk ikke Pursennid

 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du er blitt fortalt av lege eller farmasøyt at du ikke skal bruke avføringsmidler,
 • dersom du har betennelsessykdommer i tynn- og tykktarm (f.eks. Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt),
 • dersom du lider av kvalmediaré, oppkast eller magekramper,
 • dersom du har akutte, skarpe eller vedvarende magesmerter eller om abdomen er øm ved berøring eller bevegelse. Dersom du har disse symptomene kan det være tegn på en udiagnostisert magesykdom og lege bør derfor kontaktes,
 • dersom du er alvorlig dehydrert, med vanntap og forstyrrelser i elektrolyttbalansen (f.eks. kaliummangel).
Advarsler og forsiktighetsregler

Snakk med legen din eller spør på apoteket:

 • dersom du ikke opplever noen positiv effekt ved bruk av Pursennid,
 • dersom du ønsker å bruke legemidlet lengre enn 1 uke. Medisinsk rådgivning er viktig siden forlenget bruk av dette legemidlet kan forårsake tilvenning og svekkelse av tarmfunksjonen,
 • dersom dine symptomer vedvarer eller blir verre ved bruk av Pursennid,
 • dersom du opplever hudutslett, kvalme eller oppkast,
 • dersom du nylig har hatt operasjon i mageområdet.
Bør bare brukes i korte perioder. Langvarig og regelmessig bruk av Pursennid kan føre til alvorlige bivirkninger som for eksempel kaliummangel. Det kan også føre til kraftig nedsettelse av normal tarmfunksjon og kan gi avhengighet som kan kreve gradvis avvenning over flere uker. Langvarig bruk bør bare skje i samråd med lege. Ved endrede avføringsvaner bør lege kontaktes.
Barn

Pursennid skal ikke gis til barn under 12 år, kun etter avtale med legen.
Andre legemidler og Pursennid

Snakk med legen dersom du behandles med diuretika eller adrenokortikosteroider, siden bruk av Pursennid kan forstyrre saltbalansen i kroppen din.
Langtidsmisbruk av Pursennid kan føre til mangel av kalium i kroppen (hypokalemi). Dette kan føre til forsterket effekt av hjerteglykosider (digitalis) og interagere med andre medisiner som brukes til å behandle hjerteproblemer (antiarrytmiske legemidler som quinidin).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Generelt for avføringsmidler: Mulighet for nedsatt opptak av andre legemidler.
Inntak av Pursennid sammen med mat og drikke

Kombinasjon av lakris (store mengder) og Pursennid kan forstyrre saltbalansen i kroppen din.
Kjøring og bruk av maskiner

Pursennid påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Pursennid inneholder glukose, laktose og sukrose

Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

Gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du planlegger å bli gravid, er gravid eller ammer. Apoteket kan nås på telefon: 56 33 88 80.

Egenskaper

Navn: Pursennid 12mg tabletter 20stk

Leverandør: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Varenummer: 400408

ATC-kode: A06AB06

Ingredienser

Virkestoff: Sennaglykosider 12 mg. Hjelpestoffer: laktose, gelatin, stearinsyre, glukose, talkum, maisstivelse, vannfri kolloidal silika, akasiagummi, karnaubavoks. Fargestoffer: Titanoksid (E 171) og jernoksid (E172).

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Pursennid tab 12mg 20 ENPAC
kr 99,90
Skroll til toppen