, ,

Fenazon-Koffein takeda tab 20 STK

kr 49,90

EAN: 07046265987222 Produktnummer: 598722 Kategorier: , , Stikkord: , , , ,
Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk: kr. 2.49

Smertestillende

Produktinformasjon

Fenazon-Koffein er et reseptfritt legemiddel som inneholder en kombinasjon av to virkestoff, fenazon og koffein. Brukes av voksne og ungdom over 15 år. Har smertestillende effekt og brukes ved bl.a. tannverk, hodepine eller menstruasjonssmerter.

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme virkestoff er tillatt per kjøp.

Anbefalt bruk

Dosering: 1 tablett inntil 3 ganger i døgnet. Tas sammen med drikke.

Dersom du tar for mye av Fenazon-Koffein

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er kvalmebrekninger, oppkast, søvnighet, sirkulasjonsforstyrrelser med bl.a. hjertebank og økt åndedrett, opprømthet, kramper, besvimelse og nedsatt nyrefunksjon.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Fenazon-Koffein

 • dersom du er allergisk overfor fenazon eller koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har sår eller blødning i mage-tarm-kanalen.
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har økt mengde porfyriner i kroppen (akutt intermitterende porfyri).
 • dersom du samtidig behandles med ketorolak (et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel).
Snakk med lege eller apotek før du bruker Fenazon-Koffein:

 • hvis du har hatt magesår, hvis du er plaget med for mye magesyre eller har andre plager i mage-tarm-kanalen,
 • hvis du har nedsatt lever- og nyrefunksjon,
 • hvis du har høyt blodtrykk eller hjertesykdom,
 • hvis du mangler et enzym som finnes i røde blodceller, glukose 6-fosfat dehydrogenase (mangel kan føre til blodmangel (hemolytisk anemi)).
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Fenazon-Koffein med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Fenazon-Koffein bør du kontakte lege.
Langvarig bruk medfører risiko for allergiske reaksjoner og bivirkninger som påvirker mage-tarm-kanalen og nyrene.
Langtidsbruk av store doser kan medføre risiko for nyrekomplikasjoner.
Hos eldre pasienter kan utskillelsen av fenazon skje vesentlig langsommere enn hos yngre.
Barn og ungdom

Fenazon-Koffein skal ikke brukes av barn under 15 år med mindre legen har bestemt det.
Andre legemidler og Fenazon-Koffein

Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Begge de to virkestoffene i Fenazon-Koffein kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler.

 • Ketorolak (et betennelsesdempende og smertestillende legemiddel) skal ikke brukes sammen med Fenazon-Koffein. Samtidig bruk av disse to legemidlene øker risikoen for mage-tarm-bivirkninger.
 • Virkningen av warfarin (middel mot blodpropp) nedsettes.
 • Koffein kan redusere effekten av disulfiram (brukt ved alkoholisme), noe som kan vanskeliggjøre avvenning fra alkohol.
 • Samtidig bruk av cimetidin (hemmer av syreproduksjonen) kan øke effekten av fenazon og øke virketiden av koffein.
 • Samtidig bruk av p-piller hemmer nedbrytningen og øker virketiden av koffein.
 • Samtidig bruk av en type antibiotika (kinoloner, inkludert ciprofloksacin, enoksacin) gir økt risiko for påvirkning av sentralnervesystemet.
Graviditet, amming og fertilitet

Skal ikke brukes av gravide og ammende.
Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Egenskaper

Navn: Fenazon-Koffein tabletter 20stk

Leverandør: Orifarm Healthcare AS

Varenummer: 598722

ATC-kode: N02BB51

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

Fenazon 500 mg og koffein 100 mg. Maisstivelse, polyvidon, makrogol, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og silika.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Fenazon-Koffein takeda tab 20 STK
kr 49,90
Skroll til toppen